Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

ANUNŢ

 

 

            Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 18.12.2020, ora 10, în cadrul Şcolii Doctorale de Istorie, în Sala CSUD, Palatul Apor, va avea loc susţinerea publică online pe platforma Microsoft Teams, a tezei de doctorat intitulată:

 

CTITORII ALE FAMILIEI BRĂILOIU DIN OLTENIA 

(SEC. XVII-XVIII),

 

REZUMAT RO şi ENG


 elaborată de: domnul LTEANU-POPESCU MIHNEA-CONSTANTIN (CV), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR,

domeniul: ISTORIE

 

COMISIA DE DOCTORAT

 

PREŞEDINTE

1. Conf. univ. dr. Sorin ARHIRE (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaCONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

2. C. S. I dr. Marius ROTAR (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaREFERENŢI 3. Prof. univ. dr. Ion POPA (CV)
Universitatea din Craiova

 

4. Prof. univ. dr. Laurenţiu VLAD (CV)
Universitatea din Bucureşti

 

5. Conf univ. dr. Daniel DUMITRAN (CV)
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

 

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1606979957605?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d

Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 11.12.2020, ora 8 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al doctorandului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.