Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

ANUNŢ

 

 

            Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 17.12.2020, ora 9, în cadrul Şcolii Doctorale de Teologie, în Sala CSUD, Palatul Apor, va avea loc susţinerea publică online pe platforma Microsoft Teams, a tezei de doctorat intitulată:

 

 

Creaţia muzicală religioasă românească pentru copii din prima jumătate a secolului al XX-lea,

 

REZUMAT RO şi ENG


 elaborată de: domnul Daniel CAMARĂ (CV), în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR,

domeniul: TEOLOGIE

 

COMISIA DE DOCTORAT

 

PREŞEDINTE

1. Prof. univ. dr. Dumitru VANCA (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaCONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

2. Prof. univ. dr. Domin ADAM (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaREFERENŢI 3. Prof. univ. dr. Vasile GRĂJDIAN (CV)
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

 

4. Conf. univ. dr. Stelian IONAŞCU (CV)
Universitatea din Bucureşti

 

5. Conf univ. dr. George DUMITRIU (CV)
Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi

 

 

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1606461314191?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d

Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 17.12.2020, ora 8 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al doctorandului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.