Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

Consiliul Şcolii Doctorale de Contabilitate

(2021-2026)

 

       prof. univ. dr. Căpuşneanu Sorinel - Director - CV

 - Universitatea ”Titu Maiorescu” din Bucureşti

         

       conf. univ. dr. Topor Dan Ioan - membru - CV  - Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia       prof. univ. dr. Siminică Marian Ilie - membru - CV

 - Universitatea din Craiova       prof. univ. dr. Tiron – Tudor Adriana - membru - CV   

 - Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj – Napoca       drd. Didea (Castrase) Cristina - membru - CV 

 - Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia