Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

Consiliul Şcolii Doctorale de Filologie

(2021-2026)

        lect. univ. dr. Nanu Paul - Director - CV

 - Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

         

       prof. univ. dr. Iordăchescu Teodora - membru - CV  - Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia       prof. univ. dr. Antofi Eugenia Simona - membru - CV

 - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi       prof. univ. dr. Percec Dana Andreea - membru - CV   

 - Universitatea de Vest din Timişoara       drd. Botaş (Curta) Adina - membru - CV 

 - Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia