Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

ANUNŢ

 

            Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 20.04.2021, ora 11, în cadrul Şcolii Doctorale de FILOLOGIE, în Sala CSUD, Palatul Apor, va avea loc susţinerea  publică online pe platforma Microsoft Teams, a tezei de doctorat intitulată:

 

 


RITURI DE TRECERE ÎNTR-UN SAT DE PE VALEA ARIEŞULUI MIC: VIDRA

 


REZUMAT RO şi ENG


elaborată de: doamna COROIU (CORCHEŞ) CLAUDIA-ALINA (CV) în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR,

domeniul: FILOLOGIE


COMISIA DE DOCTORAT

 

PREŞEDINTE

1. Prof. univ. dr. Diana Manuela CÂMPAN (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba IuliaCONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

2. Prof. univ. dr. Ion BUZAŞI (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 REFERENŢI

3. Prof. univ. dr. Ion CUCEU (CV)

Universitatea ”Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca


4. Prof. univ. dr. Ilie MOISE (CV)

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

 

5. Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 

 

 

 

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa2455c21fb9f43ca9f83c5e9a8d71a4a%40thread.tacv2/1617867882835?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d


Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 20.04.2021, ora 9 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al doctorandului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.