Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

 

Numele si Prenumele

 

 

 

 

Prof coord

 

 

Titlul tezei

 

 

DATA SUSTINERII

 

 

Bumbescu Sorina Simona

 

 

 

 

prof. univ. dr. Vasile Burja

 


VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR FURNIZATE DE CONTABILITATE ÎN ANALIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ


 

03.09.2016

 

 

Ţepeş-Bobescu Anamaria

 

 

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


OPTIMIZAREA PROCESELOR DE BUSINESS PRIN REDUCEREA COSTURILOR OPERAŢIONALE ÎN EXECUŢIA UNUI PROIECT DE CONSTRUCŢII


 

03.09.2016

 

 

Ofileanu Dimi

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


IMPLEMENTAREA CONTABILITĂŢII LEAN ÎN INDUSTRIA ÎNCĂLŢĂMINTEI


 

09.09.2016

 

 

Chiriac Silviu Cornel Virgil

 

 

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


DEZVOLTĂRI APROFUNDATE PRIVIND CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR IMOBILIAZE ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA ASUPRA RAŢIONAMENTULUI PROFESIONAL AL AUDITORILOR


 

14.09.2016

 

 

Dincă (Paschia ) Liliana

 

 

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


CONTABILITATEA MANAGERIALĂ – PÂRGHIE DE AMELIORARE A PERFORMANŢELOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA


 

24.09.2016

 

 

Prozan Roxana Diana

 

 

 

 

prof. univ. dr. Tatiana Danescu

 


CONTRIBUŢII ALE GUVERNĂRII CORPORATIVE ÎN TRATAREA RISCURILOR PROCESULUI DE RAPORTARE CONTABILĂ


 

05.11.2016

 


CORICI MARIAN CATALIN 

 

 

 

 

prof. univ. dr. Vasile Burja

 


VALENŢE informative ALE CONTABILITĂŢII UTILIZATE PENTRU ANANLIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE ÎN INDUSTRIA MINIERĂ ENERGETICĂ


 

30.09.2017

 

 

DREGHICIU ANDREEA-ELENA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


ASPECTE ALE EVALUĂRII CONTABILE, ADMINISTRATIVE ŞI ECONOMICE


 

29.09.2017

 

 

MIRON VASILE CRISTIAN IOACHIM

 

 

 

 

prof. univ. dr. Vasile Burja

 


MODELE DE ANALIZĂ A POZIŢIEI FINANCIARE ŞI A PERFORMANŢEI ECONOMICE ÎN SECTORUL ENERGETIC PE BAZA INFORMAŢIILOR FURNIZATE DE SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE


 

30.09.2017

 

 

VITAN DANIELA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


POTENŢIALUL DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI INTERNAŢIONAL-CONTABIL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


 

31.01.2018

 

 

JELER IOANA

 

 

 

 

prof. univ. dr Vasile Burja

 


POTENŢIALUL DE PERFECŢIONARE A SISTEMULUI INTERNAŢIONAL-CONTABIL ÎN INSTITUŢIILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR


 

31.03.2018

 

 

AVRAM TEODORA MARIA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Vasile Burja

 


ANALIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE


 

 

 

 

CRISTEA ANDREI MIHAI

 

 

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


RELEVANŢA INFORMAŢIILOR CONTABILE PENTRU ANALIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE DIN INDUSTRIA CONFECŢIILOR


 

28.09.2018

 

 

VAJDA GERALDINA-TEREZIA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Sorin Briciu

 


STUDIUL COSTURILOR ŞI COMPORTAMENTUL MANAGERIAL ÎN LUAREA DECIZIILOR (INDUSTRIA ALIMENTĂRII)


 

28.09.2018

 

 

VÂRTEIU DANIEL-PETRU

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


STRATEGII DE CONTROL PENTRU COMBATEREA FENOMENULUI EVAZIUNII FISCALE TRANSFRONTALIERE ŞI A FRAUDEI COMUNITARE


 

29.09.2018

 

 

GÎNŢA ANCA-IOANA

 

 

 

 

 

prof. univ. dr. Todea Nicolae

 


CONTABILITATEA CREATIVĂ ÎN DOMENIUL UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN SISTEMUL BANCAR


 

22.04.2019

 

 

MORTURĂ LAURA ALEXANDRA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


ELEMENTE DE FUNDAMENTARE A OPINIEI AUDITORIULUI ÎN AUDITAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE


 

19.09.2019

 

 

ŢÎRĂU ADRIAN IOAN

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


CONTURI RELEVANTE PENTRU DECIZIILE PREDICTIVE ALE MANAGERILOR


 

30.10.2020

 

 

LASLO CRISTINA VALERIA

 

 

 

 

prof. univ. dr. Nicolae Todea

 


NECESITATEA ŞI POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A NORMELOR CONTABILE PENTRU IMM-URI


 

09.12.2020

 

 

HINT (ŞTEFAN) MIHAELA

 

 

 

 

conf. univ. dr. Dan Ioan Topor

 


UTILITATEA INFORMAŢIILOR FURNIZATE CONDUCERII PRIN INTERMEDIUL CONTABILITĂŢII ŞI CONTROLULUI DE GESTIUNE


 

04.12.2020

 

 

MIHALCEA MIHAELA -MARIA

 


 

 

prof. univ. dr. Vasile Burja

 


RELAŢIA CONTABILITATE-FISCALITATE ÎN CONTEXT EUROPEAN ŞI NAŢIONAL. INCIDENTE ASUPRA IMAGINII FIDELE ŞI ASUPRA PERFORMANŢEI ECONOMICE


 

19.03.2021