Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 


Numele şi PrenumeleProf coord


Titlul tezei


DATA SUSTINERII

 


Trif (Stanciu) Ştefan

 

 

 

prof. univ. dr. Eva  Mârza

 

 

CARTE SPANIOLĂ ÎN BIBLIOTECI DIN TRANSILVANIA (XVII-XIX)

 

 

20.09.2016

 

 

Matei Cristian Nicolae

 

 

 

 

prof. univ. dr. Eva Mârza

 

 

IDEEA DE SĂNĂTATE ÎN CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ŞI DOCUMENTE DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA ILUMINISMULUI

 

 

26.09.2016

 

Şuteu Călin Achim 

Prof. dr. Florin Stănescu

 

 

TEHNICI MODERNE DE DOCUMENTARE FOTOGRAFICĂ DIGITALĂ CU SCOP ANALITIC APLICATE ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI CULTURAL

 

 

17.07.2017

 


Totoianu Virgil-Radu


 


 

prof. univ. dr.

 

Cornel Al Tatay

 

 

CIVILIZAŢIA AGRARĂ ÎN MĂRGINIMEA SEBEŞULUI. STUDIU DE CAZ: PĂSTORITUL

 

 

26.09.2017

 


Codrea Ionuţ-Cosmin


 


 

CS I dr. Marius Rotar

 

 

ISTORIE, SOCIETATE ŞI VIAŢĂ CULTURALĂ ÎN ŢARA ZARANDULUI. SECOLELE XVI-XIX

 

 

27.09.2017

 


Ducuţă Ana-Maria


 


 

CS I dr. Marius Rotar

 

 

PERSPECTIVA ISTORICĂ ASUPRA FENOMENULUI SPIRITIST DIN PRESA ROMÂNEASCĂ PÂNĂ LA IZBUCNIREA CELUI DE AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 

 

21.09.2017

 


Avram Mariana


 


 

Prof. dr. Eva Mârza

 

 

CĂRŢI ŞI MANUSCRISE DIN SECOLELE XVII-XIX ÎN JUDEŢUL VÂLCEA: MĂNĂSTIREA BISTRIŢA

 

 

25.09.2017

 


Drîmbărean Matei


 


 

Prof. dr. Eva Mârza

 

 

PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL LA ALBA IULIA. MANAGEMENTUL RISCURILOR LA MONUMENTELE ISTORICE SI SITURI ARHEOLOGICE

 

 

29.09.2017

 


Marian (Binţinţan) Alina


 


 

conf. univ. dr. Mihai Gligor

 

 

 

 

CONFECŢIONAREA ŞI ORNAMENTAREA CERAMICII PICTATE DIN NEOLITICUL ŞI ENEOLITICUL TRANSILVANIEI. ARHEOLOGIE EXPERIMENTALĂ ŞI METODE ARHEOMETRICE DE INVESTIGARE

 

 

13.04.2018

 


Curelea Dragoş-Lucian


 


 

prof. univ. dr. Eva Mârza

 

 

DESPĂRŢĂMÂNTUL ALBA IULIA AL ASTREI (1870-1948)

 

 

29.03.2018

 


Munteanu Alexandru-Ilie


 


 

prof. univ. dr. Eva Mârza

 

 

 

 

POSIBILITĂŢI DE PERFECŢIONARE A AUDITĂRII ŞI COMUNICĂRII FINANCIARE A FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE INVESTITE ÎN SECTORUL AGRICOL

 

 

16.07.2018

 


Bobînă Bogdan


 

conf. univ. dr. Mihai Gligor

 

 

 

 

ARHEOLOGIE MONTANĂ. STUDIU DE CAZ: MUNŢII MARAMUREŞULUI

 

 

31.07.2018

 


Popa Eleonora Maria


 


 

conf. univ. dr. Valer Moga

 

 

LITERATURA ISTORICĂ REFERITOARE LA REGIMUL COMUNIST DIN ROMÂNIA (1990-2015)

 

 

20.09.2018

 


Vişovan Niculai


 


 

prof. univ. dr. Cornel-Alexandru Tatay

 

 

DIN ACTIVITATEA RELIGIOASĂ, CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ, ISTORICO-SOCIALĂ A CĂLUGĂRILOR BAZILITANI ROMÂNI (SECOLELE XVIII-1948)

 

 

 

 

 

 

26.03.2019

 


Ileş (Bobînă) Ancuţa Ioana


 

Prof. univ. dr. Mihai Gligor

 

 

PLASTICA ANTROPOMORFĂ ŞI ZOOMORFĂ NEOLITICĂ ŞI ENEOLITICĂ DIN TRANSILVANIA

 

 

 

 

20.12.2018

 


Dumbrăvescu Nicolae


 


 

prof. univ. dr. Cornel Al Tatay

 

 

MEMORIALIŞTI ARDELENI DESPRE REVOLUŢIA DE LA 1848-1849 DIN TRANSILVANIA

 

 

26.09.2019

 


Shterjov Mitko


 

conf. univ. dr. Mihai Gligor

 

 

Practici funerare din epoca fierului de pe teritoriul Macedoniei (FYROM)"

 

 

27.09.2019

 


Cîmpan (Deju) Georgeta


 


 

prof. univ. dr.

 

Eva Mârza

 

 

LECTURI ŞI ORIZONT CULTURAL ÎN ŢINUTUL HUNEDOAREI (SECOLELE XVI-XVII)

 

 

14.09.2020

 


Sărac Emilia Camelia


 


 

prof. univ. dr.

 

Eva Mârza

 

 

 ASPECTE DIN ISTORIA BALNEOLOGIEI LA ROMÂNI (SECOLELE XVIII-XIX)

 

 

11.09.2020

 


Bălteanu-Popescu Mihnea-Constantin


 

C. S. I dr. Rotar Marius

 

 

CTITORII ALE FAMILIEI BRĂILOIU DIN OLTENIA

 

 

18.12.2020