Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Arhiva admitere 2020 Şcoală Doctorală de Filologie

[ Înapoi ]

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2020

- DOMENIUL FILOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în data de 30.03.2020 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare.

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul FILOLOGIE;

Anexa 3 Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru examenul de competenta lingvistica;

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul FILOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7 Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9a Ghid elaborare PROIECT doctorat. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf

Anexa 9b Writing a research proposal. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf

Anexa 10a Criterii evaluare proiecte admitere doctorat

Anexa 10b Marking scheme for admission to the doctoral school

Anexa 11 Contract de studii

 

 

pentru a putea accesa link-ul pentru înscriere va rugam apasati aici

pentru a fi consiliati va rugam sa ne sunaţi la nr. de tel. 0258806272/ int. 253

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

prof. univ. dr. Felix Narcis NICOLAU