Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 

DOMENIUL FILOLOGIE

FIŞE DE DISCIPLINE

1. Metode de cercetare ştiinţifică în domeniul criticii şi istoriei literare. Etică şi integritate academică.

2. Protocoalele discursului academic

3. The mental lexicon in mother tongue and foreign language

4. Forme ale imaginarului cultural din perspectivă pluridisciplinară