Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Teologie

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2017

- DOMENIUL TEOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 29.03.2017 şi este însoţită de următoarele anexe:

Anexa 1 Cifra de şcolarizare,

Anexa 2a si Anexa 2b Tematica şi bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul Teologie;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbi moderne;     

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul TEOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7  Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Contractul de studi - se va semna la înmatriculare.

 

Director,

Prof. univ. dr. Gheorghe REMETE