Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Rezultatele finale Admitere

ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

 

Înmatricularea se face personal la secretariatul IOSUD-UAB

(deoarece se semneaza GDPR-ul si contractul de studii).

La înmatriculare se vor aduce toate documentele declarate la înscriere în original.

Doctoranzii admisi pe locurile cu taxa trebuie sa achite prima transă. Aceasta poate fi achitată la casieria universitaţii

 


REZULTATE FINALE

 

 

CONTABILITATE


Nr. DOSAR

MEDIA

REZULTATUL FINAL

OBSERVATII

6572

9

RESPINS

-

6487

10

ADMIS

SUBVENŢIE BURSĂ

6485

9.5

ADMIS

SUBVENŢIE BURSĂ

6499

10

ADMIS

SUBVENŢIE

6493

10

ADMIS

SUBVENŢIE

 

FILOLOGIE


 

NR. DOSAR

MEDIA

REZULTATUL FINAL

OBSERVATII

6662

10

ADMIS

SB

6631

9,75

ADMIS

T

6708

10

ADMIS

RP  B

6555

9,66

ADMIS

T

6500

10

ADMIS

S

6641

10

ADMIS

S RROM

6599

10

ADMIS

SB

6585

10

ADMIS

S

6671

9,75

ADMIS

T


ISTORIE


NR. DOSAR

NOTA

REZULTAT FINAL

OBSERVATII

6488

9

                       ADMIS

SB

6484

10

ADMIS

S

6489

9,33

ADMIS

T

6531

10

ADMIS

T

6496

9,33

ADMIS

SB

6483

10

ADMIS

S

6584

8

ADMIS

T

 

TEOLOGIE

 

           

NR. DOSAR

 

 

NOTA

REZULTAT

FINAL

 

Observaţii

6486

9,50

ADMIS

TAXĂ

6490

10

ADMIS

SUBVENŢIE

6494

9

ADMIS

TAXĂ

6497

9,66

ADMIS

TAXĂ

6498

10

ADMIS

SUBVENŢIE

6505

9,66

ADMIS

SUBVENŢIE

6547

10

ADMIS

SUBVENŢIE CU BURSĂ

6617

9,50

ADMIS

SUBVENŢIE CU BURSĂ

6634

9

ADMIS

TAXĂ

6661

9,25

ADMIS

TAXĂ

6667

10  

ADMIS

SUBVENŢIE CU BURSĂ

6669

9,75

ADMIS

TAXĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


REZULTATE DOGMATICA

 

Teologie

 

           

NR DOSAR

 

 

Limba

6661

Admis

6486

Admis

6669

Admis

6667

Admis

6505

Admis

6494

Admis

6490

Admis

6497

Admis

6634

Admis

6617

Admis

6498

Admis

6547

Admis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 

Contabilitate


 

           

NR DOSAR

 

 

Admis/Respins

6572

ADMIS

6487

ADMIS

6485

ADMIS

6499

ADMIS

6493

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologie

 

6500

ECHIVALAT

6599

ECHIVALAT

6585

ADMIS

6555

ECHIVALAT

6631

ECHIVALAT

6641

ECHIVALAT

6662

ECHIVALAT

6671

ECHIVALAT

6708

ECHIVALAT 

 

 

 

 

 

 

 

Istorie

 

 

           

NR DOSAR

 

 

Limba

6503

NEPREZENTAT

6488

ADMIS

6484

ADMIS

6489

ADMIS

6531

ADMIS

6496

ADMIS

6483

ADMIS

6584

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teologie


 

           

NR DOSAR

 

 

Limba

6661

ADMIS

6486

ADMIS

6669

ADMIS

6667

ADMIS

6505

ADMIS

6494

ADMIS

6490

ADMIS

6497

ADMIS

6634

ADMIS

6617

ADMIS

6498

ADMIS

6547

ADMIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ADMITERE SEPTEMBRIE 2020


REZULTATE FINALE

Înmatricularea se face personal la secretariatul IOSUD-UAB

(deoarece se semneaza GDPR-ul si contractul de studii).

La înmatriculare se vor aduce toate documentele declarate la înscriere în original.

Doctoranzii admisi pe locurile cu taxa trebuie sa achite prima transă. Aceasta poate fi achitată şi la casieria universitaţii sau în contul RO80TREZ00220F330500XXXX,

CIF 5665935.

INMATRICULARILE SE FAC IN PERIOADA 08-11.09.2020, INTRE ORELE 9-15

 

CONTABILITATE


Nr.crt.

NR. DOSAR

MEDIA

REZULTATUL FINAL

OBSERVATII

 1

3174

10

ADMIS

Cu taxă

 2

3148

9,33

ADMIS

Cu taxă

 3

3153

10

ADMIS

Subvenţionat cu bursă

 4

3173

10

ADMIS

Cu taxă

5

3170

10

ADMIS

Subvenţionat cu bursă

 6

3147

10

ADMIS

Subvenţionat

 7

3163

10

ADMIS

Cu taxă

8

3167

9

ADMIS

Cu taxă

 9

3169

4

RESPINS

 

 10

3154

10

ADMIS

Cu taxă

 

FILOLOGIE


Nr.crt.

NR DOSAR

MEDIA

REZULTATUL FINAL

OBSERVATII

 1

3136

10

ADMIS

Subvenţie

 2

3181

9,33

ADMIS

Taxă

 3

3151

9,33

ADMIS

Taxă

 4

3143

9,66

ADMIS

Subvenţie

 5

3172

9,33

ADMIS

Taxă

6

3149

10

ADMIS

Subvenţie cu bursă

 7

3137

10

ADMIS

Subvenţie

 8

3168

9,33

ADMIS

Taxă

 9

3157

9,33

ADMIS

Taxă

 10

3155

7

RESPINS

 

 11

3140

9,66

ADMIS

Subvenţie cu bursă

 

 

ISTORIE

 

Nr.crt.

NR DOSAR

MEDIA

Rezultatul final

OBSERVATII

1

3182

10

ADMIS

Subvenţie cu bursa

2

3133

10

ADMIS

Subvenţie cu bursa

3

3142

10

ADMIS

Subvenţie

4

3156

9

ADMIS

Taxă

5

3171

10

ADMIS

Subvenţie

 

TEOLOGIE

 

Nr.crt.

NR. DOSAR

MEDIA

 

REZULTATUL FINAL

 

OBSERVAŢII

 1

3132

 

10,00

ADMIS

SB

 2

3180

9,66

ADMIS

S

 3

3145

10,00

ADMIS

RPB

 4

3179

10,00

ADMIS

T

 5

3162

9,33

ADMIS

T

 6

3141

10,00

ADMIS

RPB

 7

3134

10,00

ADMIS

SB

 8

3139

9,66

ADMIS

RPB

 9

3164

10,00

ADMIS

T

 10

3165

8,66

ADMIS

T

 11

3135

10,00

ADMIS

S

 12

3144

8,33

ADMIS

T

 


 

REZULTATE EXAMEN DOGMATICĂ


Nr.crt

Nr. dosar

ADMIS/RESPINS

1

3132

ADMIS

2

3180

ADMIS

3

3145

ADMIS

4

3179

ADMIS

5

3162

ADMIS

6

3141

ADMIS

7

3134

ADMIS

8

3139

ADMIS

9

3164

ADMIS

10

3165

ADMIS

11

3135

ADMIS

12

3144

ADMIS

 
 

REZULTATE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

 

Contabilitate

 

Nr.crt

Nr. dosar

ADMIS/RESPINS

1

3174

ADMIS

2

3148

ADMIS

3

3153

ADMIS

4

3173

ADMIS

5

3170

ADMIS

6

3147

ADMIS

7

3163

ADMIS

8

3167

ADMIS

9

3169

ADMIS

10

3154

ADMIS

 

Filologie

 

Nr.crt

Nr. dosar

Limba

1

3136

Echivalat

2

3181

Echivalat

3

3151

Echivalat

4

3143

Echivalat

5

3172

Echivalat

6

3149

Echivalat

7

3137

Echivalat

8

3168

Echivalat

9

3157

Echivalat

10

3155

Echivalat

11

3140

Echivalat

 

Istorie

 

Nr.crt

Nr. dosar

ADMIS/RESPINS

1

3182

ADMIS

2

3133

ADMIS

3

3142

ADMIS

4

3156

ADMIS

5

3171

ADMIS

 

Teologie


Nr.crt

Nr. dosar

ADMIS/RESPINS

1

3132

ADMIS

2

3180

ADMIS

3

3145

ADMIS

4

3179

ADMIS

5

3162

ADMIS

6

3141

ADMIS

7

3134

ADMIS

8

3139

ADMIS

9

3164

ADMIS

10

3165

ADMIS

11

3135

ADMIS

12

3144

ADMIS

 


 

 


 

ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL TEOLOGIE


NR. CRT

NUME ŞI PRENUME

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

MEDIA

OBS.

1

AVRAM BOGDAN-LAURENŢIU

PROF. UNIV. DR. DOMIN ADAM

9

T

2

BRETOIU ŞTEFAN-ADRIAN

PROF. UNIV. DR. MIHAI HIMCINSCHI

10

SB

3

BRISC PETRU

PROF. UNIV. DR. GHEORGHE REMETE

10

S

4

BUCEA PETRU-SORIN

PROF. UNIV. DR. IOAN EMIL JURCAN

10

T

5

CEUŞAN MIRCEA-IOAN

PROF. UNIV. DR. DOMIN ADAM

10

SB

6

CIOARĂ MARIUS-GEORGIAN

PROF. UNIV. DR. DUMITRU VANCA

10

SB

7

DUMBRAVĂ DANIELA

CONF. UNIV. DR. NICOLAE JAN

10

S

8

GRIGORESCU ANDREI-ALEXANDRU

PROF. UNIV. DR. ŞTEFAN FLOREA

10

S

9

HRAB ALEXANDRU-SORIN

CONF. UNIV. DR. NICOLAE JAN

9

T

10

POP ALIN-MARIN

PROF. UNIV. DR. DOMIN ADAM

9

T

11

STANCIU SERGIU-NICOLAE

PROF. UNIV. DR. EMIL JURCAN

9

S

12

TEODORESCU MIHAI DORIN

PROF. UNIV. DR. DANIEL MUNTEANU

10

S

13

USCA GHEORGHE NICOLAE

PROF. UNIV. DR. MARIAN VÎLCIU

9

S

Secretar,

asist. univ. dr. Răzvan Brudiu

 

DOMENIUL FILOLOGIE

 

NR. CRT

NUME ŞI PRENUME

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

MEDIA

OBS.

1

CURTA (BOTAŞ) ADINA

CONF.UNIV. DR. TEODORA IORDĂCHESCU

10

SB

2

MARCHEDON REBECA RAHELA

PROF. UNIV. DR. PAUL NANU

10

S

3

NICA ANDREI

CONF.UNIV. DR. TEODORA IORDĂCHESCU

10

DSB

4

PASCU TEODORA NICOLETA

PROF. UNIV. DR. FELIX NICOLAU

10

DS

5

SELYEM ALEXANDRU CORNEL

CONF. UNIV. DR. TEODORA IORDĂCHESCU

10

S

6

TARCĂ (FIRU) IULIANA-MARILENA

PROF. UNIV. DR. PAUL NANU

9.50

T

7

VICTORIA SORINA-MARIA

PROF. UNIV. DR. DIANA CÂMPAN

10

SB

8

VIERU CRISTIAN-PETRU

PROF. UNIV. DR. ANA MARIA TUPAN

10

S

Secretar,

Lector univ. dr. Gabriela Chiciudean

 

DOMENIUL ISTORIE

 

NR. CRT

NUME ŞI PRENUME

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

MEDIA

OBS.

1

BARBU IOAN-DANIEL

CS I DR. REMUS CÂMPEANU

9

S

2

CÂRSTEA (ELEKES) ANAMARIA-RALUCA

PROF. UNIV. DR. MIHAI GLIGOR

10

SB

3

CHIRIŢESCU MARINEL

CS I DR. ROTAR MARIUS

9

T

4

DOBRA CIPRIAN-MIRCEA

CS I DR. ROTAR MARIUS

10

S

5

FRUM ADRIAN-NICOLAE

CONF. UNIV. DR. CRISTIAN IOAN POPA

9

T

6

FURDUI MAIA

CS I DR. REMUS CÂMPEANU

9

DSB

7

GÎNŢA CARMEN-ANA

CS I DR. ROTAR MARIUS

9

T

8

NEAGOIE (OLEA) SIDONIA-PETRONELA

CONF. UNIV. DR. DANIEL DUMITRAN

10

SB

9

PETRU (CIBU) VERONICA-LUMINIŢA

CONF. UNIV. DR. CRISTIAN IOAN POPA

9

T

10

SONU DIANA

CS I DR. ANDREI DORIAN SOFICARU

10

S

11

ŞENDROIU COSTIN-ALEXANDRU

CS I DR. ANDREI DORIAN SOFICARU

10

S

12

ŢUŢUIANU COSTIN-DANIEL

CONF. UNIV. DR. CRISTIAN IOAN POPA

10

S

Secretar,

Lect. univ. dr. Sorin Arhire

DOMENIUL CONTABILITATE

NR. CRT

NUME ŞI PRENUME

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

MEDIA

OBS.

1

BĂRA (BĂRDĂHAN) IOANA

LECT. UNIV. DR. DAN TOPOR

9.66

T

2

BUGNARIU ALEXANDRA -DELIA

LECT. UNIV. DR. DAN TOPOR

10

SBB

3

CETINĂ MARIUS-IONEL

CONF. UNIV. DR. OANA RALUCA IVAN

9.66

T

4

COZMA ION

PROF. UNIV. DR. IULIANA CENAR

9.66

DSB

5

FOLA (FARCAŞ) DIANA-VIOLETA

PROF. UNIV. DR. DĂNESCU TATIANA

9.66

T

6

IONAŞ (MUNTEAN) LARISA

CONF. UNIV. DR. TAMAS ZSORA ATILA

9.66

S

7

LUPU AUREL-CONSTANTIN

CONF. UNIV. DR. OANA RALUCA IVAN

10

T

8

MUREŞAN MIHAI-DAN

CONF. UNIV. DR. TAMAS ZSORA ATILA

9.66

S

9

POTHORA PATRIZIA-PAMELA

LECT. UNIV. DR. DAN TOPOR

9.66

T

10

PUŞCAŞ SORINA ANCUŢA

PROF. UNIV. DR. NICOLAE TODEA

9.66

T

11

SINIŢÎN NINA

PROF. UNIV. DR. SOCOL ADELA

10

SBB

Secretar,

Lect. univ. dr. Ionela Cornelia Cioca

 

 

 

DOGMATICĂ


Nr.

crt.

NUME ŞI PRENUME

Admis/

Respins1.      

AVRAM BOGDAN-LAURENŢIU

Admis


2.      

BRETOIU ŞTEFAN-ADRIAN

Admis


3.      

BRISC PETRU

Admis


4.      

BUCEA PETRU-SORIN

Admis


5.      

CEUŞAN MIRCEA-IOAN

Admis


6.      

CIOARĂ MARIUS-GEORGIAN

Admis


7.      

DUMBRAVĂ DANIELA

Admis


8.      

GRIGORESCU ANDREI-ALEXANDRU

Admis


9.      

HRAB ALEXANDRU-SORIN

Admis


10.  

POP ALIN-MARIN

Admis


11.  

STANCIU SERGIU-NICOLAE

Admis


12.  

TEODORESCU MIHAI DORIN

Admis


13.  

USCA GHEORGHE NICOLAE

Admis


 

 

COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ

NR.

Nume şi Prenumele

Domeniul  

Limba Competenta

CALIFICATIVUL

1.        

BĂRA (BĂRDĂHAN) IOANA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

2.        

BUGNARIU ALEXANDRA -DELIA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

3.        

CETINĂ MARIUS-IONEL

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

4.        

COZMA ION

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

5.        

FOLA (FARCAŞ) DIANA-VIOLETA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

6.        

IONAŞ (MUNTEAN) LARISA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

7.        

LUPU AUREL-CONSTANTIN

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

8.        

MUREŞAN MIHAI-DAN

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

9.        

POTHORA PATRIZIA-PAMELA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

10.    

PUŞCAŞ SORINA ANCUŢA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS

11.    

SINIŢÎN NINA

Contabilitate

ENGLEZĂ

ADMIS PRIN ECHIVALARE

12.

CURTA (BOTAŞ) ADINA

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

13

MARCHEDON REBECA RAHELA

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

14.

NICA ANDREI

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

15.

PASCU TEODORA NICOLETA

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

16.

SELYEM ALEXANDRU CORNEL

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

17.

TARCĂ (FIRU) IULIANA-MARILENA

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

18.

VICTORIA SORINA-MARIA

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

19.

VIERU CRISTIAN-PETRU

Filologie

ECHIVALAT

ADMIS

20.

BARBU IOAN-DANIEL

Istorie

FRANCEZA

ADMIS

21.

CÂRSTEA (ELEKES) ANAMARIA-RALUCA

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

22.

CHIRIŢESCU MARINEL

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

23.

DOBRA CIPRIAN-MIRCEA

Istorie

ECHIVALAT

ADMIS

24.

FRUM ADRIAN-NICOLAE

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

25.

FURDUI MAIA

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

26.

GÎNŢA CARMEN-ANA

Istorie

FRANCEZA

ADMIS

27.

NEAGOIE (OLEA) SIDONIA-PETRONELA

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

28.

PETRU (CIBU) VERONICA-LUMINIŢA

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

29.

SONU DIANA

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

30.

ŞENDROIU COSTIN-ALEXANDRU

Istorie

ECHIVALAT

ADMIS

31.

ŢUŢUIANU COSTIN-DANIEL

Istorie

ENGLEZA

ADMIS

32.

AVRAM BOGDAN-LAURENŢIU

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

33.

BRETOIU ŞTEFAN-ADRIAN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

34.

BRISC PETRU

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

35.

BUCEA PETRU-SORIN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

36.

CEUŞAN MIRCEA-IOAN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

37.

CIOARĂ MARIUS-GEORGIAN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

38.

DUMBRAVĂ DANIELA

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

39.

GRIGORESCU ANDREI-ALEXANDRU

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

40.

HRAB ALEXANDRU-SORIN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

41.

POP ALIN-MARIN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

42.

STANCIU SERGIU-NICOLAE

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

43.

TEODORESCU MIHAI DORIN

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

44.

USCA GHEORGHE NICOLAE

Teologie

ENGLEZA

ADMIS

SEPTEMBRIE 2018

TEOLOGIE

Nr.

Crt.

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

           

Numele şi prenumele candidatului

 

 

Notă

Observaţii

1.

Prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu

 

CIASCAI CLAUDIU MARIUS

10 - Taxă (T)

2.

GLIGAN CIPRIAN DIMITRIE GABRIEL

9,50 - Taxă (T)

3.

Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi

 

AGIGNOAEI ALEXANDRU NICOLAE

10 -  Subvenţie cu bursă (SB)

4.

DĂNESCU ALIN

9,80 -  Subvenţionat (S)

5.

Prof. univ. dr. Emil Ioan Jurcan

URSU DORIN

10 - Subvenţionat (S)

6.

Prof. univ. dr. Daniel Munteanu

CEOBANU OCTAVIAN NICOLAE

9 - Taxă ()

  VOINEA DRAGOŞ CONSTANTIN 10 - Diaspora cu bursă (DB)
7.

Prof. univ. dr. Irinel Ionel Pop

POCOL (POCOL-TĂTAR) MIHAI TRAIAN

10 - Subvenţionat (S)

8.

Prof. univ. dr. Gheorghe Remete

MUCICHESCU PAUL ANDREI

10 -  Subvenţie cu bursă (SB)

9.

Prof. univ. dr. Dumitru Vanca

QARAMAH KHALID MIHAIL

10 - Subvenţie cu bursă (SB)

10.

Prof. univ. dr. Marian Vîlciu

PETRACHE ANDREI

9 - Taxă (T)

11.

Conf. univ. dr. Florin Dobrei

EŞANU EUSEBIU-GABRIEL

9,50 -  Subvenţionat (S)

12.

Conf. univ. dr. Nicolae Jan

OPREA JURCAN ELENA MIHAELA

10 -  Subvenţionat (S)

13.

Prof. univ. dr. Stefan Florea

TUDOR GEORGIAN BOGDAN

9,50 - Taxă (T)


 

ISTORIE

Nr.

Crt.

           

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

 

 

Numele şi prenumele candidatului

Nots

Observaţii

1.

C. S. I dr. Remus Câmpeanu 

 

CIOBANU (CHIRA) CARMEN

8,33 - Taxă (T)

2.

ŢIŢONEA RADU NICOLAE

10 - Diaspora cu Bursă (DB)

3.

prof. univ. dr. Mihai Gligor

 

BUZIC ILEANA

10 - Diaspora cu Bursă (DB)

4.

FETCU ANA

10 - Subvenţionat cu bursă (SB)

5.

C. S. I dr. Marius Rotar

IONESCU LAURA

8,33 - Taxă (T)

6.

PRESURA DĂNUŢ- VIOREL

9 -  Taxă (T)
7.

C. S. I dr. Andrei Dorian Soficaru

 

DALMON KATIE MAY

10 -  Taxă (T)

8.

SERENA SIENA

10 -  Taxă (T)

9.

conf. univ. dr. Valer Moga

OPREA ELENA MĂDĂLINA

10 - Subvenţie (S)

10.

conf. univ. dr. Cristian Ioan Popa

 

ANGHEL DAN GEORGE

9,33 -  Taxă (T)

11.

PURDEA CLAUDIU

10 - Subvenţionat cu bursă (SB)

12.

TENTIŞ DANIEL-MARIUS

9,66 - Subvenţie (S)

 

FILOLOGIE

Nr.

Crt.

           

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

 

 

Numele şi prenumele candidatului

 

 

Nota

Observaţii

1.

prof. univ. dr. Diana Câmpan

LAZAR LARISA-MARIA

10 - Subvenţie cu bursă (SB)

 

prof. univ. dr. Mircea Popa

 

MOZA (ERDELY) MARCELA CLAUDIA 10 - Taxă (T)
2.

BELONIU (POPESCU) ADRIANA-MIHAELA

10 - Taxă (T)

3.

MARIN (OLTEAN) SABINA LARISA

10 - Taxă (T)

4.

MOLDOVAN (TRIF) RAMONA-MARIA

10 - Taxă (T)

5.

prof. univ. dr. Felix Narcis Nicolau

 

CIOANCĂ (TRIF) IOANA

9,66 - Taxă (T)
  LUPEAN SIMONA 9,66 - Taxă (T)
6.

SARBU (RUSU) PETRIANA SORINA

9 - Taxa (T)

7.

URSA ANDRA-IULIA

10 - Subvenţie cu bursă (SB)

8

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

POPESCU (PĂTRULESCU) MĂDĂLINA ELENA

10 - Taxă (T)


 

CONTABILITATE

Nr.

Crt.

 

CONDUCĂTOR DE DOCTORAT

 

Numele şi prenumele candidatului

 

 

Nota 

Observaţii


1.       

prof. univ. dr. Adela Socol

CENAR CRISTIAN

10 - Subvenţie cu bursă (SB)

2.       

prof. univ. dr. Tatiana Dănescu

CORACIONI ALEXANDRU TOADER

10 - Taxă (T)

3.       

prof. univ. dr. Iuliana Cenar

 

 

DEAC CLAUDIU FLORIN

10 - Subvenţie (S)

4.       

FĂGĂDAR (GHIŞA) MARGARETA

9,33 -  Taxă (T)

5.       

conf. univ. dr. Raluca Oana Ivan

PASCU (MIHĂILĂ) LUCIANA SIMONA

10 -  Subvenţie (S)

6.       

SINIŢÎN NINA

10 - Diaspora cu bursă (DB)

7.       

lect. univ. dr. Dan-Ioan Topor

 

FULOP ARPAD ZOLTAN

9,33 -  Taxă (T)

8.       

LUPUŢI (DĂNILĂ) IOANA GEORGETA

9,66 -  Taxă (T)

9.       

OMAR ZAKI ALHATO

9 -  Taxă (T)

10.   

TOADER MONICA IOANA

10 - subvenţie cu bursă (SB)


 

DOGMATICĂ

Nr.

crt.

NUME ŞI PRENUME

Admis/

Respins1.      

AGIGNOAEI ALEXANDRU NICOLAE

Admis


2.      

CEOBANU OCTAVIAN NICOLAE

Admis


3.      

CIASCAI CLAUDIU MARIUS

Admis


4.      

DĂNESCU ALIN

Admis


5.      

EŞANU EUSEBIU-GABRIEL

Admis


6.      

GLIGAN CIPRIAN DIMITRIE GABRIEL

Admis


7.      

LUPU FLORIN

Neprezentat


8.      

MUCICHESCU PAUL ANDREI

Admis


9.      

OPREA JURCAN ELENA MIHAELA

Admis


10.  

PETRACHE ANDREI

Admis


11.  

POCOL (POCOL-TĂTAR)MIHAI TRAIAN

Admis


12.  

QARAMAH KHALID MIHAIL

Admis


13.  

TUDOR GEORGIAN BOGDAN

Admis


14.  

URSU DORIN

AdmisCOMPETENŢA LINGVISTICĂ


NR.

Nume

Prenume

Optiunea

Limba Competenta

Admis/Respins

1.        

CENAR

CRISTIAN

Contabilitate

FRANCEZA

Admis

2.        

CORACIONI

ALEXANDRU TOADER

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

3.        

DEAC

CLAUDIU FLORIN

Contabilitate

FRANCEZA

Admis

4.        

FĂGĂDAR (GHIŞA)

MARGARETA

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

5.        

FULOP

ARPAD ZOLTAN

Contabilitate

ENGLEZA

ARE

6.        

LUPUŢI (DĂNILĂ)

IOANA GEORGETA

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

7.        

OMAR

ZAKI ALHATO

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

8.        

PASCU (MIHĂILĂ)

LUCIANA SIMONA

Contabilitate

FRANCEZA

Admis

9.        

SINIŢÎN

NINA

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

10.    

TOADER

MONICA IOANA

Contabilitate

ENGLEZA

Admis

11.    

BELONIU (POPESCU)

ADRIANA-MIHAELA

Filologie

ENGEZA

ARE

12.    

LAZAR

LARISA-MARIA

Filologie

ENGLEZA

ARE

13.    

LUPEAN

SIMONA

Filologie

ENGLEZA

ARE

14.    

MARIN (OLTEAN)

SABINA LARISA

Filologie

FRANCEZA

ARE

15.    

MOLDOVAN (TRIF)

RAMONA-MARIA

Filologie

FRANCEZA

Admis

16.    

POPESCU (PĂTRULESCU)

MĂDĂLINA ELENA

Filologie

FRANCEZA

ARE

17.    

SARBU (RUSU)

PETRIANA SORINA

Filologie

GERMANA/ENGLEZA

ARE

18.    

URSA

ANDRA-IULIA

Filologie

FRANCEZA/ENGLEZA

ARE

19.    

ANGHEL

DAN GEORGE

Istorie

ENGLEZA

Admis

20.    

BUZIC

ILEANA

Istorie

ENGLEZA

ARE

21.    

CIOBANU (CHIRA)

CARMEN

Istorie

FRANCEZA

Admis

22.    

DAMLON

KATIE MAY

Istorie

ENGLEZA

ARE

23.    

FETCU

ANA

Istorie

ENGLEZA

Admis

24.    

IONESCU

LAURA

Istorie

ENGLEZA

Admis

25.    

OPREA

ELENA MĂDĂLINA

Istorie

ENGLEZA

Admis

26.    

PRESURA

DĂNUŢ- VIOREL

Istorie

ENGLEZA

Admis

27.    

PURDEA

CLAUDIU

Istorie

GERMANA

ARE

28.    

SERENA

SIENA

Istorie

ENGLEZA

Admis

29.    

TENTIŞ

DANIEL-MARIUS

Istorie

ENGLEZA

Admis

30.    

ŢIŢONEA

RADU NICOLAE

Istorie

ENGLEZA

Admis

31.    

AGIGNOAEI

ALEXANDRU NICOLAE

Teologie

ENGLEZA

Admis

32.    

CEOBANU

OCTAVIAN NICOLAE

Teologie

ENGLEZA

Admis

33.    

CIASCAI

CLAUDIU MARIUS

Teologie

ENGLEZA

Admis

34.    

DĂNESCU

ALIN

Teologie

ENGLEZA

Admis

35.    

EŞANU

EUSEBIU-GABRIEL

Teologie

ENGLEZA

Admis

36.    

GLIGAN

CIPRIAN DIMITRIE GABRIEL

Teologie

ENGLEZA

Admis

37.    

LUPU

FLORIN

Teologie

ENGLEZA

Admis

38.    

MUCICHESCU

PAUL ANDREI

Teologie

GERMANA

Admis

39.    

OPREA JURCAN

ELENA MIHAELA

Teologie

ENGLEZA

ARE

40.    

PETRACHE

ANDREI

Teologie

ENGLEZA

Admis

41.    

POCOL (POCOL-TĂTAR)

MIHAI TRAIAN

Teologie

ENGLEZA

Admis

42.    

QARAMAH

KHALID MIHAIL

Teologie

ENGLEZA

Admis

43.    

TUDOR

GEORGIAN BOGDAN

Teologie

ENGLEZA

Admis

44.    

URSU

DORIN

Teologie

ENGLEZA

Admis