Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Taxe de studiu

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Şcoala Doctorală

 

 

Taxe PENTRU ANUL 2018/2019

aprobate in Senatul din data de 14.09.2018

1

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Contabilitate

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Filologie

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Istorie

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Teologie

5000 lei

4000 lei

4000 lei

4500 lei

2

Eliberare de duplicate a documentelor aflate la dosar: planuri de activitate ale doctoranzilor, procese verbale ale examenelor sau referatelor susţinute

Eliberare duplicate/copii din arhiva doctorului

20 lei/pagina

3

Taxă transfer la o alta Universitate

1000 lei

4

Taxa de prelungire/an domeniul Contabilitate

Taxa de prelungire/an domeniul Filologie

Taxa de prelungire/an domeniul Istorie

Taxa de prelungire/an domeniul Teologie

5000 lei

4000 lei

4000 lei  

4500 lei

5

Taxa pentru susţinere teza doctorat + taxa administrativa - doctoranzi cu taxa

Domeniul Contabilitate

Domeniul Istorie

Domeniul Filologie

Domeniul Teologie

Taxa administrativa susţinere teza de doctorat - doctoranzii subvenţionaţi                                                

 

4000 lei

4000 lei

4000 lei

4000 lei

1500 lei

alte taxe aprobate in Senatul din 14.09.2018 pentru anul universitar 2018-2019 se afla aici:

      - Taxele de şcolarizare, pentru toate programele şi toţi anii de studii în anul universitar 2018-2019

      - Taxele administrative pe anul universitar 2018-2019

      - Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Bibliotecii Universitare

      - Tarifele pentru serviciile prestate în cadrul Biroului Tipografie