Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Taxe de studiu

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Şcoala Doctorală

 

 

Taxe PENTRU ANUL 2020/2021

aprobate in Senatul din data de 15.09.2020

1

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Contabilitate

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Filologie

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Istorie

Taxă de şcolarizare la studii doctorale/an domeniul Teologie

5000 lei

4000 lei

4000 lei

4500 lei

2

Eliberare de duplicate a documentelor aflate la dosar: planuri de activitate ale doctoranzilor, procese verbale ale examenelor sau referatelor susţinute

Eliberare duplicate/copii din arhiva doctorului

20 lei/pagina

3

Taxă transfer la o alta Universitate

1000 lei

4

Taxa de prelungire/an domeniul Contabilitate

Taxa de prelungire/an domeniul Filologie

Taxa de prelungire/an domeniul Istorie

Taxa de prelungire/an domeniul Teologie

5000 lei

4000 lei

4000 lei  

4500 lei

5

Taxa pentru susţinere teza doctorat + taxa administrativa - doctoranzi cu taxa

Domeniul Contabilitate

Domeniul Istorie

Domeniul Filologie

Domeniul Teologie

Taxa administrativa susţinere teza de doctorat - doctoranzii subvenţionaţi                                                

 

4000 lei

4000 lei

4000 lei

4000 lei

1500 lei

alte taxe aprobate in Senatul din 15.09.2020 pentru anul universitar 2020-2021 se afla aici:

      - Taxele de şcolarizare, pentru toate programele şi toţi anii de studii în anul universitar 2020-2021