Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Ghidul doctorandului

 

Ghid de elaborare a tezei de doctorat - domeniul Contabilitate