Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Evenimente
Obiective

 

OBIECTIVE-CADRU PRIVIND ACTIVITATEA ŞCOLII DOCTORALE:

 -   Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe naţionale şi internaţionale;

 -    Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

 -     Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

 -   Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT:

-     Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate     prin programe naţionale şi internaţionale;

-     Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

-     Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

-     Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

-     Sporirea constantă a calităţii rezultatelor cercetării individuale, monitorizarea şi consilierea doctoranzilor în elaborarea tezelor de doctorat la standarde internaţionale înalte;

-     Elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale pentru doctoranzi şi cadrele universitare implicate în Şcoala Doctorală;

-     Promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi internaţionale;

-     Dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ > prin colaborarea cu instituţii organizatoare de doctorat din ţară sau străinătate;