Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Obiective

 

OBIECTIVE-CADRU PRIVIND ACTIVITATEA ŞCOLII DOCTORALE:

 -   Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate prin programe naţionale şi internaţionale;

 -    Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

 -     Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

 -   Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE PRIVIND ASIGURAREA CALITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT:

-     Promovarea excelenţei în cercetare, prin organizarea de colectivele mixte - cadre universitare şi doctoranzi - cu potenţial ridicat în derularea unor proiecte finanţate     prin programe naţionale şi internaţionale;

-     Asigurarea calităţii programelor de studiu prin permanenta actualizare a conţinutului   acestora şi creşterea nivelului ştiinţific al pregătirii teoretice şi practice, pe toată durata ciclului de studii doctorale;

-     Compatibilizarea ofertei curricumului din programul de pregătire cu proiectele de cercetare ale doctoranzilor din fiecare domeniu;

-     Monitorizarea atentă a evoluţiei fiecărui doctorand şi gestionarea eficientă a tuturor problemelor administrative presupuse de desfăşurarea studiilor universitare de doctorat;

-     Sporirea constantă a calităţii rezultatelor cercetării individuale, monitorizarea şi consilierea doctoranzilor în elaborarea tezelor de doctorat la standarde internaţionale înalte;

-     Elaborarea unor programe şi parteneriate care să favorizeze pregătirea interdisciplinară şi mobilităţile internaţionale pentru doctoranzi şi cadrele universitare implicate în Şcoala Doctorală;

-     Promovarea rezultatelor cercetărilor din cadrul programelor de doctorat prin organizarea unor manifestări ştiinţifice şi culturale de anvergură, naţionale şi internaţionale;

-     Dezvoltarea sistemului de cotutelǎ naţională sau internaţionalǎ > prin colaborarea cu instituţii organizatoare de doctorat din ţară sau străinătate;