Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Susţineri publice teze de abilitare

 

 

Nume Prenume

Anunt

Data sustinerii

Observatii


conf. univ. dr. Jan NICOLAE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnului conf. univ. dr. JAN NICOLAE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

 

1.      Pr. prof. univ. dr. habil. Vasile Gordon - Universitatea „Babeş - Bolyai" Cluj Napoca;

2.      Pr. prof. univ. dr. habil. Ciprian Streza -  Universitatea „Lucian Blaga" - Sibiu;

3.      Pr. conf. univ. dr. habil. Dumitru Vanca -  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE:

1. Prof. univ. dr. Stefan Oltean - Universitatea "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Mariana Neagu - Universitatea "Dunarea de Jos", Galati

3. Prof. univ. dr. Silvia Florea - Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

   

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


conf. univ. dr. Maria-Georgeta ORIAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. Maria-Georgeta ORIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE:

1.      Prof. univ. dr. Ion Simuţ - Universitatea din Oradea,

2.      Prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu - Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca,

3.      Prof. univ. dr. Andrei Terian - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

   

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


lect. univ. dr. Viorica-Gabriela CHICIUDEAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. Viorica-Gabriela CHICIUDEAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE:

1.      Prof. univ. dr. Corin Braga - Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

2.      Prof. univ. dr. Andrei Terian - Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

3.      Prof. univ. dr. Lăcrămioara Petrescu - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza", Iaşi

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

   

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


prof. univ. dr.

SOCOL ADELA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei prof. univ. dr. SOCOL ADELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE:

1. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

2. Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu-Constantin - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara;

3. Prof. univ. dr. Dumitru Mădălina - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

 4. Prof. univ. dr. Ţurlea Eugeniu - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant.

 

 

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

 


prof. univ. dr.

DOMIN ADAM

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnului prof. univ. dr. DOMIN ADAM, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1.      Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

2.      Pr. prof. univ. dr. Grăjdian Vasile, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

3.      Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.

27.09.2016

ora 10

Aula Augustin Bena, Facultatea de Teologie

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr.

VANCA DUMITRU ADRIAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnului conf. univ. dr. VANCA DUMITRU ADRIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1.      Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae" a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2.      Pr. Prof. Dr. Ciprian STREZA - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu;

3.      Pr. prof. univ. dr. Vasile STANCIU - Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

05.07.2016

ora 10

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fişa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

 

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE: 

1. Prof. univ. dr. GHEORGHE MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu,

2. Prof. univ. dr. CORIN BRAGA, Universitatea "Babeş-Bolyai", din Cluj-Napoca,

3.  Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

22.06.2016

ora 12

Sala Senatului

 

1. CV

 

2. lista de lucrări

 

3. fisa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

 

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr.

LAURA-CLAUDIA STANCIU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. LAURA-CLAUDIA STANCIU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof.univ.dr. Alexandru Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2. Prof.univ.dr. Ileana CAZAN - Academia Romana

3. Prof.univ.dr. Sorin MITU - Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare.

26.09.2016

ora 11

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

 

2 lista de lucrari

 

3 fisa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


C. S. I dr. REMUS CÂMPEANU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul C. S. I dr. REMUS CÂMPEANU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof.univ.dr. Keith HITCHINS Facultatea/Department of History, University of Illinois (Statele Unite ale Americii).

2. Prof.univ.dr. Sorin MITU - Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai", din Cluj-Napoca.

3. Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN - Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

10.02.2016

ora 17

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

 

2. lista de lucrari

 

3. fisa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


lect. univ. dr.

CRISTIAN IOAN POPA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul lect. univ. dr. CRISTIAN IOAN POPA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu,

2. prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu,

3. prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinerea tezei de abilitare

26.02.2016

ora 11

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

 

2. lista de lucrari

 

3. fisa de verificare

 

4. rezumatul tezei de abilitare


prof. univ. dr.

DUMITRAŞCU NICU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 17.10.2014,ora 12, în cadrul Facultăţii de Teologie va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr. DUMITRAŞCU NICU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

2. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU - Universitatea din BUCUREŞTI       

3. prof. univ. dr. Ioan Cristinel TEŞU - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

 17.10.2014,

ora 12

1. lista de lucrari

 

2. rezumatul tezei de abilitare

 

3. fisa de verificare