Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Susţineri publice teze de abilitare 2019

 

 

Nume Prenume

Anunt

Data sustinerii

Observatii


conf. univ. dr. SORINEL CĂPUŞNEANU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Sorinel CĂPUŞNEANU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1. Prof. univ. dr. Siminică Marian  - Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii din Craiova, http://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_contentbuilder&view=details&Itemid=720&lang=ro

2. Prof. univ. dr. Dumitru Mădălina - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, http://doctorat.ase.ro/contabilitate

3. Prof. univ. dr. Tiron Tudor Adriana - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj - Napoca, https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=13

4. Prof. univ. dr. Vasile Burja - Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - membru supleant, http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=10&l=ro

04.03.2020,

ora 10,

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al sedintei


conf. univ. dr. Daniel DUMITRAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Daniel DUMITRAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1. Prof. univ. dr. Bogdan Murgescu - Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti; https://doctorat.unibuc.ro/scoli-doctorale/scoala-doctorala-oentru-domeniul-istorie/

2. Prof. univ. dr. Ovidiu Ghitta - Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca; https://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte_fisiere/Conducatori_Doctorat_Dupa_Domenii.pdf

3. Prof. univ. dr. Harald Heppner - Institut für Geschichte, Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliches Fakultät; https://online.uni-graz.at/kfu_online/wbForschungsportal.cbShowPortal?pPersonNr=53604

4. CS I dr. Remus Câmpeanu - Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - membru supleant. http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro

24.04.2019,

ora 12,

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al sedintei


conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1. Prof. univ. dr. Stefan Oltean - Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, conducător de doctorat la Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca, http://lett.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/10.-Prof.-dr.-Oltean-Stefan.pdf;  http://lett.ubbcluj.ro/studii/doctorat/scoala-doctorala-de-studii-lingvistice-si-literare/

2. Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu - Facultatea de Litere, Universitatea "Alexandru-Ioan Cuza", Iaşi, conducător de doctorat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, http://mail.lit.uaic.ro/scoala_doctorala/DOCUMENTE/CV/CV%20Rodica%20Dimitriu.pdf

3. Prof. univ. dr. Avram Andrei - Facultatea Limbi si Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti,  conducător de doctorat la Universitatea din Bucuresti http://www.old.unibuc.ro/n/studii/docs/doctorat/CONDUCATORI_DOCTORAT.pdf

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

01.03.2019,

ora 13,

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. Atila TAMAS-ZSORA  

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Attila TAMAS-ZSORA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof. univ. dr. Dumitru Mădălina - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti,

3. Prof. univ. dr. Tiron Tudor Adriana - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj - Napoca.

4. Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu-Constantin - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara - membru supleant.


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

14.07.2018

ora 10

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr. Marian VÎLCIU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr. Marian VÎLCIU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1.       Pr. Prof. Univ. Dr. Sava Viorel - conducător de doctorat la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae", Universitatea „Al. I. Cuza" din Iaşi,  http://www.doctoratteologie.uaic.ro/pr_viorel_sava.php

2.       Pr. Prof. Univ. Dr. Stanciu Vasile - conducător de doctorat la Facultatea de Teologie, Universitatea „Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca, Cluj, http://ot.ubbcluj.ro/programe/ doctorat/indrumatori

3.       Pr. Conf. Univ. Dr. Vanca Dumitru - conducător de doctorat la Facultatea de Teologie, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

11.12.2017

ora 15

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


conf. univ. dr. Florea ŞTEFAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Florea ŞTEFAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. prof. univ. dr. Ioan Cristinel Tesu - conducător de doctorat, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, http://teologie.uaic.ro/main/conducatoriDoctorat

2. Pr. prof. univ. dr. Stefan Iloaie - conducător de doctorat, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, http://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte_fisiere/Conducatori_Doctorat_Dupa_Facultati.pdf

3. Prof. univ. dr Sebastian Moldovan - conducător de doctorat, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, http://teologie.ulbsibiu.ro/scoala-doctorala/

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

23.11.2017

ora 11

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr. Marius ŢEPELE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr. Marus ŢEPELE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. prof. univ. dr. Nicolae Chifăr - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu. http://teologie.ulbsibiu.ro/en/scoala-doctorala/.

2. Prof. univ. dr. Paul Brusanowski - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu. http://teologie.ulbsibiu.ro/en/scoala-doctorala/.

3. Pr. prof. univ. dr. Nicu Dumitraşcu - Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Oradea, conducător de doctorat al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

11.12.2017

ora 12

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. Iosif-Florin DOBREI

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Iosif-Florin DOBREI, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan - Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, conducător de doctorat al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, http://teologie.uaic.ro/main/conducatoriDoctorat.

2. Pr. prof. univ. dr. Mihai Săsăujan - Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul" a Universităţii din Bucureşti, conducător de doctorat al Universităţii din Bucureşti, http://www.ftoub.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=573&Itemid=246.

3. Prof. univ. dr. Paul Brusanowski - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, http://teologie.ulbsibiu.ro/scoala-doctorala/.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

28.11.2017

ora 8

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. Oana-Raluca IVAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamnei conf. univ. dr. OANA-RALUCA IVAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

2. Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu-Constantin - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Contabilitate din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara.

3. Prof. univ. dr. Tiron Tudor Adriana - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii "Babeş - Bolyai" din Cluj - Napoca.

4. Prof. univ. dr. Burja Vasile - Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, conducător de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale de Contabilitate  din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - membru supleant

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

08,11,2017

ora 11.30

Sala Consiliului de Administratie

 

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


lect. univ. dr. Dan Ioan TOPOR

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul lect. univ. dr. DAN IOAN TOPOR, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1. Prof. univ. dr. Ţurlea Eugeniu - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti,

2. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti,

3. Prof. univ. dr. Deaconu Adela - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca,

3. Prof. univ. dr. Păunică Mihai - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti- membru supleant,

4. Prof. univ. dr. Burja Vasile - Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia - membru supleant.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

9.09.2017

ora 13

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr.  Felix-Narcis NICOLAU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr.  Felix-Narcis NICOLAU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof. univ.dr. Mădălina Nicolaescu, Universitatea din Bucureşti;

2. Prof. univ. dr. Rodica Dimitriu, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi;

3. Prof. univ. dr. Botez Monica, Universitatea din Bucureşti;

4. Prof. univ. dr. Mariana Neagu, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi - membru supleant;

5. Prof. univ. dr. Mihaela Mudure, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca - membru supleant.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

20.09.2017

ora 13

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


C. S. II. dr. Andrei-Dorian SOFICARU 

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul C. S. II. dr. Andrei-Dorian SOFICARU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof. univ. dr. Lucreţiu Bârliba - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2. C. S. I dr. habil. Alexander Rubel - Institutul de Arheologie, Academia Română din Iaşi

3. Conf.  univ. dr. habil. Mihai Gligor - Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

26.07.2017

ora 10

Sala Consiliului de Administratie

 

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr. Iuliana CENAR

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna prof. univ. dr. IULIANA CENAR, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

2. Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu-Constantin - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara;

3. Prof. univ. dr. Vasile Burja - Facultatea de Ştiinţe Economice  a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia;

 4. Prof. univ. dr. Deaconu Adela - Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor a Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj - Napoca - membru supleant.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

9.09.2017

ora 11

Sala Consiliului de Administratie

 

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. Jan NICOLAE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. JAN NICOLAE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. prof. univ. dr. habil. Vasile Gordon - Universitatea „Babeş - Bolyai" Cluj Napoca;

2. Pr. prof. univ. dr. habil. Ciprian Streza - Universitatea „Lucian Blaga" - Sibiu;

3. Pr. conf. univ. dr. habil. Dumitru Vanca - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

15.05.2017,

ora 11

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr.

SOCOL ADELA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ŞTIINŢE ECONOMICE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna prof. univ. dr. SOCOL ADELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: CONTABILITATE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof. univ. dr. Feleagă Liliana - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

2. Prof. univ. dr. Bunget Ovidiu-Constantin - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara;

3. Prof. univ. dr. Dumitru Mădălina - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

 4. Prof. univ. dr. Ţurlea Eugeniu - Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune a Academiei de Studii Economice din Bucureşti - membru supleant.


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

9.09.2017

ora 9

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

5. procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr.

DOMIN ADAM

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr. DOMIN ADAM, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. prof. univ. dr. Nicu Moldoveanu, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

2. Pr. prof. univ. dr. Grăjdian Vasile, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

3. Prof. univ. dr. Nicolae Gheorghiţă, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

27.09.2016

ora 10

Aula Augustin Bena, Facultatea de Teologie

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr.

VANCA DUMITRU ADRIAN

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. VANCA DUMITRU ADRIAN, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Pr. Prof. Dr. Viorel SAVA - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae" a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2. Pr. Prof. Dr. Ciprian STREZA - Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna" a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu;

3. Pr. prof. univ. dr. Vasile STANCIU - Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca.

Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

05.07.2016

ora 10

Sala MSS

Facultatea de Teologie Ortodoxă

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna conf. univ. dr. CÂMPAN DIANA MANUELA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: FILOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE: 

1. Prof. univ. dr. GHEORGHE MANOLACHE, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu,

2. Prof. univ. dr. CORIN BRAGA, Universitatea "Babeş-Bolyai", din Cluj-Napoca,

3. Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA, Universitatea „Petru Maior" din Târgu-Mureş.


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

22.06.2016

ora 12

Sala Senatului

 

1. CV

2. lista de lucrări

3. fisa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO/ ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


conf. univ. dr.

LAURA-CLAUDIA STANCIU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna conf. univ. dr. LAURA-CLAUDIA STANCIU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof.univ.dr. Alexandru Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

2. Prof.univ.dr. Ileana CAZAN - Academia Romana

3. Prof.univ.dr. Sorin MITU - Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare.

26.09.2016

ora 11

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2 lista de lucrari

3 fisa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


C. S. I dr. REMUS CÂMPEANU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul C. S. I dr. REMUS CÂMPEANU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. Prof.univ.dr. Keith HITCHINS - Facultatea/Department of History, University of Illinois (Statele Unite ale Americii).

2. Prof.univ.dr. Sorin MITU - Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai", din Cluj-Napoca.

3. Prof.univ.dr. Cornel SIGMIREAN - Facultatea de Ştiinţe şi Litere a Universităţii „Petru Maior" din Târgu-Mureş


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

10.02.2016

ora 17

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrari

3. fisa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. Procesul verbal al şedinţei


lect. univ. dr.

CRISTIAN IOAN POPA

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE si FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul lect. univ. dr. CRISTIAN IOAN POPA, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:ISTORIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. prof. univ. dr. Gheorghe Lazarovici - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu,

2. prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu,

3. prof. univ. dr. Nicolae Ursulescu, Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinerea tezei de abilitare

26.02.2016

ora 11

Sala Consiliului de Administratie

1. CV

2. lista de lucrari

3. fisa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare

5. Procesul verbal al şedinţei


prof. univ. dr.

DUMITRAŞCU NICU

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în ziua de 17.10.2014,ora 12, în cadrul Facultăţii de Teologie va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul prof. univ. dr. DUMITRAŞCU NICU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul:TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE:

1. prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

2. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU - Universitatea din BUCUREŞTI       

3. prof. univ. dr. Ioan Cristinel TEŞU - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi


Vă invităm să luaţi parte la şedinţa publică de susţinere a tezei de abilitare

 17.10.2014,

ora 12

1. lista de lucrari

2. rezumatul tezei de abilitare

3. fisa de verificare

4. Procesul verbal al şedinţei