Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Structură

 

     Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de I.O.S.U.D., prin Şcoala Doctorală organizează studii doctorale in următoarele domenii: Istorie, Filologie, Contabilitate şi Teologie

 

     Conducerea Şcolii doctorale este reprezentată de Consiliul Scolii doctorale şi de Biroul Şcolii doctorale a carei componenţă este validata de Senat.

 

     Şcoala Doctorală este coordonata de un director numit in aceasta functie de Rectorul universitatii si validat de catre Senatul Universităţii “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.