Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Susţineri publice teze de doctorat 2015-2016

 

Înapoi la susţinerile curente

 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 

Nume Prenume

 

Titlul

 

Data sustinerii

Rezumat Romană

Rezumat limba straină

Anunţ

PROZAN rOXANA dIANA - CV

VALENŢE ALE GUVERNANŢEI CORPORATIVE ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI REDATE ÎN SITUAŢILE FINANCIARE

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:   1. prof. univ. dr. Adela SOCOL

                  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:   2. prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU

                            Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA

                           Academia de Studii Economice din Bucureşti

                           4. prof. univ. dr. Emil SCARLAT

                          Academia de Studii Economice din Bucureşti

                           5. prof. univ. dr. Horia NEAMŢU

                          Academia de Studii Economice din Bucureşti

05.11.2016 RO ENG ANUNT
NEAGOE (MIRCEA) COSMINA-MARIA - CV

ION HOREA - STUDIU MONOGRAFIC

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:    1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:  2. prof. univ. dr. Constantin CUBLEŞAN

              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA

                          Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

4. prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE

Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu 

                            5. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

29.09.2016
 RO ENG
 ANUNŢ
GLIGOR MIRCEA ALEXANDRU - CV

IMAGINAR MEDIEVAL ÎN PICTURA OCCIDENTALĂ A

SECOLELOR XIV - XVI

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:     1. Conf. univ. dr. Valer MOGA

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Cornel Alexandru TATAY

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:        3. Prof. univ. dr. Nicolae EDROIU  

                           Institutul de Istorie „George Bariţiu" din Cluj Napoca

                           4. Prof. univ. dr. Mihaela GRANCEA

                           Universitatea „Lucian Balga" din Sibiu

                           5. Prof. univ. dr. Aurel Seriogea CHIRIAC

                           Universitatea din Oradea

27.09.2016
RO
ENG
ANUNŢ
DÎRLĂU ANDREI-EMIL - CV

RELIGIILE CHINEI (CONFUCIANISM, DAOISM, BUDHISM MAHAYANA CHAN ŞI TIBETAN) ŞI CREŞTINISMUL. STUDIU DE CAZ ISTORIC PENTRU O ABORDARE ORTODOXĂ A TEOLOGIEI RELIGIILOR ŞI TEOLOGIEI COMPARATE: MODELUL “EXCLUSIVIST-EMPATIC”RELIGIILE CHINEI (CONFUCIANISM, DAOISM, BUDHISM MAHAYANA CHAN ŞI TIBETAN) ŞI CREŞTINISMUL. STUDIU DE CAZ ISTORIC PENTRU O ABORDARE ORTODOXĂ A TEOLOGIEI RELIGIILOR ŞI TEOLOGIEI COMPARATE: MODELUL "EXCLUSIVIST-EMPATIC"

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:   1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                            Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:        2. Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

REFERENŢI:        3. Prof. univ. dr. Aurel PAVEL

                             Universitatea "Lucian Blaga" din  Sibiu

                             4. Conf. univ. dr. Caius CUŢARU

                             Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad

                             5. Prof. univ. dr.  Gheorghe REMETE

                             Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
18.10.2016 RO  ENG  ANUNŢ
MATEI CRISTIAN NICOLAE - CV

IDEEA DE SĂNĂTATE ÎN CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ŞI DOCUMENTE DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA ILUMINISTĂ

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:     1. Conf. univ. dr. Valer MOGA

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. Prof. univ. dr. Eva MÂRZA

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:        3. Prof. univ. dr. Mihaela GRANCEA                               

                              Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

                              4. Conf. univ. dr. Valentin ORGA

                              Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca

                              5. Prof. univ. dr. Cornel Alexandru TATAY

                              Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

26.09.2016
RO
ENG
ANUNŢ
Morar (Popa) Mirela Alina - CV

POLEMICILE LUI E.  LOVINESCU

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:     1. conf. univ. dr. Diana CÂMPAN

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Mircea POPA

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA                                                              Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

                              4. prof. univ. dr. Ion DERŞIDAN

                              Universitatea din Oradea 

                               5. prof. univ. dr. Ion BUZAŞI

                     Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
25.11.2016 RO ENG ANUNT


COSOR (BOTAR) IOANA CECILIA - CV

Strategii de traducere şi adaptare cu aplicaţie la basmele lui charles perrault

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:   1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

                            Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Ion BUZAŞI

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:     3. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA                                                            Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

                            4. prof. univ. dr. Ovidiu MOCEANU

                            Universitatea "Lucian Blaga"din Sibiu 

                             5. prof. univ. dr. Mircea POPA

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
26.09.2016 RO ENG ANUNŢ
DINCĂ (PASCHIA) LILIANA - CV

CONTABILITATEA MANAGERIALĂ - PÂRGHIE DE AMELIORARE A PERFORMANŢELOR ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DIN ROMÂNIA

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:    1. prof. univ. dr. Vasile BURJA

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Sorin BRICIU

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA

                             Academia de Studii Economice din Bucureşti

                             4. prof. univ. dr. Horia NEAMŢU

                             Academia de Studii Economice din Bucureşti

                             5. prof. univ. dr. Adela SOCOL

                             Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

24.09.2016
RO
ENG
ANUNŢ
TRIF (STANCIU) ŞTEFAN - CV

CARTE SPANIOLĂ ÎN BIBLIOTECI DIN TRANSILVANIA (SEC. XVII-XIX)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:          1. Conf. univ. dr. Valer MOGA

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. Prof. univ. dr. Eva MÂRZA

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:           3. Prof. univ. dr. Mihaela GRANCEA

                              Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

                              4. Conf. univ. dr. Valentin ORGA

                              Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca

                              5. Prof. univ. dr. Cornel Alexandru TATAY

                              Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

20.09.2016 RO

ENG

SPA

ANUNŢ
 CHIRIAC SILVIU CORNEL VIRGIL - CV

DEZVOLTĂRI APROFUNDATE PRIVIND CONTABILITATEA INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ŞI IMPLICAŢIILE ACESTORA ASUPRA RAŢIONAMENTULUI PROFESIONAL AL AUDITORILOR

 componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. prof. univ. dr. Adela SOCOL

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:   2. prof. univ. dr. Sorin BRICIU

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:    3. prof. univ. dr. Ovidiu BUNGET

                           Universitatea de Vest din Timişoara

                         4. prof. univ. dr. Ion PEREŞ

                           Universitatea de Vest din Timişoara

                         5. conf. univ. dr. Szora Atila TAMAŞ

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

14.09.2016 RO ENG ANUNŢ
OFILEANU DIMI - CV

IMPLEMENTAREA CONTABILITĂŢII LEAN ÎN INDUSTRIA ÎNCĂLŢĂMINTEI

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:  1. prof. univ. dr. Adela SOCOL

                       Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Sorin BRICIU

                       Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:    3. prof. univ. dr. Constanţa IACOB

                       Universitatea din Craiova

                       4. prof. univ. dr. Mariana MAN

                       Universitatea din Petroşani

                       5. conf. univ. dr. Dan Constantin DĂNULEŢIU

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
09.09.2016 RO ENG ANUNŢ
BUMBESCU SORINA SIMONA - CV

VALORIFICAREA INFORMAŢIILOR FURNIZATE DE CONTABILITATE ÎN ANALIZA PERFORMANŢEI ECONOMICE DIN AGRICULTURĂ

 componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:      1. conf. univ. dr. Dan Constantin DĂNULEŢIU

                           Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Vasile BURJA

                            Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:         3. prof. univ. dr. Neculai TABĂRĂ

                             Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

                             4. prof. univ. dr. Mariana MAN

                             Universitatea din Petroşani

                             5. prof. univ. dr. Sorin BRICIU

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

03.09.2016 RO
ENG
ANUNŢ
ŢEPEŞ BOBESCU ANAMARIA - CV

OPTIMIZAREA PROCESELOR DE BUSINESS PRIN REDUCEREA COSTURILOR OPERAŢIONALE ÎN EXECUŢIA UNUI PROIECT DE CONSTRUCŢI

 componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:        1. conf. univ. dr. Dan Constantin DĂNULEŢIU

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:     2. prof. univ. dr. Sorin BRICIU

                              Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:           3. prof. univ. dr. Neculai TABĂRĂ

                              Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

                              4. prof. univ. dr. Mariana MAN

                               Universitatea din Petroşani

                              5. prof. univ. dr. Vasile BURJA

                               Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 03.09.2016 RO
 ENG  ANUNT
VLADISLAV-MIHUŢ (HASSOUN) ANCA - CV

TITUS POPOVICI - STUDIU MONOGRAFIC

17.03.2016 RO ENG ANUNT
VLĂDUCU VIOREL ION  - CV PREOŢIA ÎN DOUĂ MARI RELIGII: IUDAISM ŞI CREŞTINISM - paradigme sacerdotale până în epoca constantiniană 01.03.2016 RO ENG ANUNT
TOADER VLAD - CV MISIUNEA BISERICII ORTODOXE FINLANDEZE ŞI LEGĂTURILE EI CU BISERICA ROTODOXĂ ROMÂNĂ 22.10.2015 RO ENG ANUNT