Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 

 

 

  Anunt_rezultate_selectie__dosare_concurs_secretar-_Secretariat Scoala Doctorala

 

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

            În temeiul art. 11, alin. (6) din Codul studiilor universitare de doctorat,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016 - 2020.

            Concursul se va desfăşura în data de 18 iulie 2016. La concursul pentru ocuparea postului de director se pot înscrie numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, aflate în vigoare la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Candidaturile se depun în perioada 10 mai - 12 iulie 2016, la Secretariatul General al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba. 

            Anunţul în Decizia de numire a comisiei, Monitorul Oficial, Metodologia şi calendarul concursului se regasesc aici: anuntul, metodologia, calendarul si decizia comisiei.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Secretariatul Şcolii Doctorale, tel. 0258/806130

            REZULTATUL CONCURSULUI

 

R E C T O R

prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ