Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

IN ATENŢIA STUDENŢILOR DOCTORANZI

 

AICI gasiti adresa MEC prin care Guvernul României lansează concursul ”OPEN STATE. Perspective de evoluţie ale României pentru extinderea guvernării deschise”

 

 


 

ROMÂNIA • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918"DIN ALBA IULIA

Oficiul Juridic                                   


INFORMARE


       Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că baza de date în care sunt indexate toate tezele de doctorat, susţinute începând cu anul 2016, urmează sa fie făcută publică pe o platformă administrată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Platforma este utilizată pentru evaluarea tezelor de doctorat la nivelul Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).

 

       Informarea celor vizaţi, prin postare anunţ pe pagina web a instituţiei, reprezintă obligaţia legală îndeplinită de către UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA.

 

         Refuzul argumentat al persoanelor vizate cu privire la publicarea datelor cu caracter personal se va înainta la IOSUD UAB, până la data de 15 martie 2020.

 

 


 

  Anunt_rezultate_selectie__dosare_concurs_secretar-_Secretariat Scoala Doctorala

 

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

 

            În temeiul art. 11, alin. (6) din Codul studiilor universitare de doctorat,  aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2016 - 2020.

            Concursul se va desfăşura în data de 18 iulie 2016. La concursul pentru ocuparea postului de director se pot înscrie numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, aflate în vigoare la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

            Candidaturile se depun în perioada 10 mai - 12 iulie 2016, la Secretariatul General al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba. 

            Anunţul în Decizia de numire a comisiei, Monitorul Oficial, Metodologia şi calendarul concursului se regasesc aici: anuntul, metodologia, calendarul si decizia comisiei.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Secretariatul Şcolii Doctorale, tel. 0258/806130

            REZULTATUL CONCURSULUI

 

R E C T O R

prof. univ. dr. Valer Daniel BREAZ