Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Susţineri publice teze de doctorat 2018-2019

 

Arhivă teze sustinute perioada 2009 - 2018

 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Nume Prenume

 

Titlul

 

Data sustinerii

Rezumat Romană

Rezumat limba straină

Anunţ

DAVID CORINA-MARIA - CV

TRAUMA, WAR, AND NEW PHYSICS EPISTEMOLOGY. AN ITERDISCIPLINARY APPROACH (JORGE LUIS BORGES, KURT VONNEGUT, MARTIN AMIS, PETER ACKROYD, D. R. POPESCU, MIHAIL GRĂMESCU)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. prof. univ. dr. Diana Manuela CÂMPAN

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Maria Ana TUPAN

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:   3. prof. univ. dr. Alexandra CORNILESCU

                      Universitatea din Bucureşti

                      4.conf. univ. dr. Diana-Andreea PERCEC

                      Universitatea de Vesti din Timişoara

                      5. conf. univ. dr. Gabriel BĂRBULEŢ

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

11.09.2019 RO ENG ANUNŢ
WOLFGANG WÜNSCH - CV

HANS KUNG IN DER THEOLOGIE DER RELIGIONEN VON DER OFFEN BARTEN DOGMATISCHEN WAHRHEIT ZUM INTER RELIGIOSEN SYNKRETISMUS

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr. Gheorghe REMETE

                     Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN  

                     Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia         

REFERENŢI:  3. conf. univ. dr. Nicolae JAN

                     Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

                     4. prof. univ. dr. Dumitru MEGHEŞAN

                     Universitatea din Oradea

                     5. prof. univ. dr. Ştefan ILOAE

                    
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
11.09.2019 RO ENG ANUNŢ
MOCEAN (PLEŞA) OANA-RALUCA - CV

ACTUALITATEA APOCATASTAZEI

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:        1. Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN   

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Gheorghe REMETE

                             Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:          Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI   

                             Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

                             4. Conf. univ. dr. Adrian LEMENI

                             Universitatea din Bucureşti

                             5. Conf. univ. dr. Nicolae TURCAN

                             Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

 12.09.2019 RO
ENG
 ANUNŢ
CRUCIU (VASILCA) CARMEN-DOINA - CV

POETICA ACVATICULUI ÎN LIRICA FEMININĂ ACTUALĂ

(ÎN ŞASE IPOSTAZIERI)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE:  1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:    3. prof. univ. dr. Andrei TERIAN

                       Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

                       4. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA

                       UMFST din Târgu Mureş

                       5. prof. univ. dr. Diana Manuela CÂMPAN

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

06.09.2019 RO ENG ANUNŢ
SAFTA CRISTINA-ELENA - CV

STAGING DIVINITY: VALERIU ANANIA (MIORIŢA, MEŞTERUL MANOLE), LUCIAN BLAGA (MEŞTERUL MANOLE) AND MARIN SORESCU (PARACLISERUL, IONA)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE:    1. prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:       3. prof. univ. dr. Dorin Ştefănescu

                         UMFST din Târgu Mureş                     

                         4. conf. univ. dr. Alina Preda

                         Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca                   

                         5. conf. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

12.07.2019 RO ENG ANUNŢ
MITRULESCU CORINA-MARIANA - CV

POLITICS AND POETICS OF GENDER IN THE EARLY 20TH CENTURY. CASE STUDIES IN ROMANIA AND THE UNITED KINGDOM

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE:      1. conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:        3. prof. univ. dr. Diana Manuela Câmpan

          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia       

                           4. prof. univ. dr. Adina Ciugureanu

                           Universitatea "Ovidius" din Constanţa

                            5. C. S. II dr. Roxana Patraş

                           Universitatea „Alexandu Ioan Cuza" din Iaşi

11.07.2019 RO ENG ANUNŢ
MEREU (BACIU) ANA-MARIA - CV

FAIRY TALES AND THE SHIFT IN IDENTITY POETICS FROM MODERNISM TO POSTMODERNISM

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE:      1. conf. univ. dr. Gabriel Bărbuleţ

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:        3. prof. univ. dr. Adina Ciugureanu

                           Universitatea "Ovidius" din Constanţa
                           4. C. S. II dr. Roxana Patraş

                           Universitatea „Alexandu Ioan Cuza" din Iaşi 

                           5. conf. univ. dr. Petru Ştefan Ionescu

                           Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

10.07.2019 RO ENG ANUNŢ
BOTOI OLIVIU PETRU - CV

RAPORTUL DINTRE MORALA BIBLICĂ ŞI MORALA CORANICĂ. ISTORIE, CONVERGENŢE, AGLUTINĂRI

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE:     1.Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI                           

                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. IPS prof. univ. dr. Irineu Ionel POP
                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
REFERENŢI:       3. Prof. univ. dr. Gheorghe POPA
                          Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi    

                          4. Prof. univ. dr. Ştefan ILOAE
                          Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca
                          5. Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN    

                          Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

18.06.2019 RO ENG ANUNŢ
GÎNŢA ANCA-IOANA - CV

CONTABILITATEA CREATIVĂ ÎN CONTEXTUL UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN SISTEMUL BANCAR

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE: 1. conf. univ. dr. Dan Constantin DĂNULEŢIU

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Nicolae TODEA

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:    3. prof. univ. dr. Dorel MATEŞ

                         Universitatea de Vest din Timişoara

                         4. prof. univ. dr. Nicolae BALTEŞ

                         Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

                         5. prof. univ. dr. Vasile BURJA       

                         Universitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

22.04.2019 RO ENG ANUNŢ
VIŞOVAN NICULAI - CV

DIN ACTIVITATEA RELIGIOASĂ, CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ, ISTORICO-SOCIALĂ A CĂLUGĂRILOR BAZILITANI ROMÂNI (SECOLUL XVIII-1948)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

 

PREŞEDINTE: 1. Conf. univ. dr. Valer Moga

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Cornel Alexanru Tatay

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:   3. Prof. univ. dr. Cristian Barta

                      Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca

                       4. C S I dr. Remus Câmpeanu

                      Institutul de Istorie „George Bariţiu" din Cluj-Napoca 

                      5. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean

                      Universitatea de Medicină, Farmacie,

                      Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş

26.03.2019 RO ENG ANUNŢ

APARASCĂI IOAN - CV

TRADUCERILE PATRISTICE ŞI ROLUL LOR ÎN PĂSTRAREA ŞI DEZVOLTAREA SPIRITUALITĂŢII RĂSĂRITENE ÎN ŢARA MOLDOVEI

    componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. Prof. univ. dr. Marius ŢEPELE                 

                         Universitatea din Oradea

                          4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                         Universitatea "Valahia" din Târgovişte

                          5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

21.02.2019 RO ENG ANUNŢ

MARINA-FIŢ LIVIU-OCTAVIAN - CV

SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI ŞI SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ. NOTE, COMENTARII ŞI ANALIZE COMPARATIVE

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. Prof. univ. dr. Marius ŢEPELE                 

                         Universitatea din Oradea

                          4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                         Universitatea "Valahia" din Târgovişte

                          5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

21.02.2019 RO ENG ANUNŢ

ILEŞ (BOBÎNĂ) ANCUŢA IOANA - CV

PLASTICA ANTROPOMORFĂ ŞI ZOOMORFĂ NEOLITICĂ ŞI ENEOLITICĂ DIN TRANSILVANIA

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:      1. Conf. univ. dr. Valer MOGA

                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Mihai GLIGOR

                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. CS II dr. Dragoş DIACONESCU

                          Muzeul Naţional al Banatului Timişoara

                          4. CS II dr. Radian ANDREESCU

                          Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti

                          5. CS II dr. George BODI

                          Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi

20.12.2018 RO ENG ANUNŢ

VĂNOAGĂ CRISTINA-MATILDA - CV

SPAŢII ÎN PROZA LUI ANDREI CODRESCU ÎNTRE REALITATE ŞI IMAGINAR

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:    1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU
                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Ioana BOTH

                         Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca

                         4. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA 

                         Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

                         5. conf. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU

                         Universitatea de Vest din Timişoara

19.12.2018 RO ENG ANUNŢ

ŞOICA (COROIU) ALEXANDRA-CLAUDIA - CV

DESPRE DIAVOL SAU ”MISTICA MAIESTĂŢII” RĂULUI (CU O INCURSIUNE ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:   1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

                          Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                          Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE

                         Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu                               

                         4. prof. univ. dr. Ionel BUŞE

                         Universitatea din Craiova

                         5. prof. univ. dr. Diana Manuela CÂMPAN

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

19.12.2018 RO ENG ANUNŢ

MOLDOVAN FLORIN  - CV

TAINA ÎNTRUPĂRII DOMNULUI ÎN TEOLOGIA ALEXANDRINĂ A PRIMELOR VEACURI CREŞTINE

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                       Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                        Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia                

REFERENŢI:    3. Prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU

                       Universitatea din Bucureşti

                       4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                       Universitatea "Valahia"din Târgovişte

                       5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

27.11.2018
ROM
ENG
ANUNŢ

 

 

Arhivă teze susţinute în perioada 2009 - 2018TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010