Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Susţineri publice teze de doctorat 2018-2019

 

Arhivă teze sustinute perioada 2009 - 2018

 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2018-2019

 

Nume Prenume

 

Titlul

 

Data sustinerii

Rezumat Romană

Rezumat limba straină

Anunţ

GÎNŢA ANCA-IOANA - CV

CONTABILITATEA CREATIVĂ ÎN CONTEXTUL UNUI MANAGEMENT PERFORMANT ÎN SISTEMUL BANCAR

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE: 1. conf. univ. dr. Dan Constantin Dănuleţiu

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Nicolae TODEA

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:    3. prof. univ. dr. Dorel MATEŞ

                         Universitatea de Vest din Timişoara

                         4. prof. univ. dr. Nicolae BALTEŞ

                         Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

                         5. prof. univ. dr. Vasile BURJA       

                         Universitatea „ 1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

22.04.2019 RO ENG ANUNŢ
VIŞOVAN NICULAI - CV

DIN ACTIVITATEA RELIGIOASĂ, CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ, ISTORICO-SOCIALĂ A CĂLUGĂRILOR BAZILITANI ROMÂNI (SECOLUL XVIII-1948)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

 

PREŞEDINTE: 1. Conf. univ. dr. Valer Moga

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Cornel Alexanru Tatay

                      Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:   3. Prof. univ. dr. Cristian Barta

                      Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca

                       4. C S I dr. Remus Câmpeanu

                      Institutul de Istorie „George Bariţiu" din Cluj-Napoca 

                      5. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean

                      Universitatea de Medicină, Farmacie,

                      Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş

26.03.2019 RO ENG ANUNŢ

APARASCĂI IOAN - CV

TRADUCERILE PATRISTICE ŞI ROLUL LOR ÎN PĂSTRAREA ŞI DEZVOLTAREA SPIRITUALITĂŢII RĂSĂRITENE ÎN ŢARA MOLDOVEI

    componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:


PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. Prof. univ. dr. Marius ŢEPELE                 

                         Universitatea din Oradea

                          4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                         Universitatea "Valahia" din Târgovişte

                          5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

21.02.2019 RO ENG ANUNŢ

MARINA-FIŢ LIVIU-OCTAVIAN - CV

SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI ŞI SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ. NOTE, COMENTARII ŞI ANALIZE COMPARATIVE

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                         Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. Prof. univ. dr. Marius ŢEPELE                 

                         Universitatea din Oradea

                          4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                         Universitatea "Valahia" din Târgovişte

                          5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

21.02.2019 RO ENG ANUNŢ

ILEŞ (BOBÎNĂ) ANCUŢA IOANA - CV

PLASTICA ANTROPOMORFĂ ŞI ZOOMORFĂ NEOLITICĂ ŞI ENEOLITICĂ DIN TRANSILVANIA

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:      1. Conf. univ. dr. Valer MOGA

                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Mihai GLIGOR

                          Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

REFERENŢI:       3. CS II dr. Dragoş DIACONESCU

                          Muzeul Naţional al Banatului Timişoara

                          4. CS II dr. Radian ANDREESCU

                          Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti

                          5. CS II dr. George BODI

                          Academia Română - Institutul de Arheologie Iaşi

20.12.2018 RO ENG ANUNŢ

VĂNOAGĂ CRISTINA-MATILDA - CV

SPAŢII ÎN PROZA LUI ANDREI CODRESCU ÎNTRE REALITATE ŞI IMAGINAR

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:    1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU
                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:         2. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Ioana BOTH

                         Universitatea "Babeş Bolyai" din Cluj-Napoca

                         4. prof. univ. dr. Iulian BOLDEA 

                         Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş

                         5. conf. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU

                         Universitatea de Vest din Timişoara

19.12.2018 RO ENG ANUNŢ

ŞOICA (COROIU) ALEXANDRA-CLAUDIA - CV

DESPRE DIAVOL SAU ”MISTICA MAIESTĂŢII” RĂULUI (CU O INCURSIUNE ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ)

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE:   1. conf. univ. dr. Teodora IORDĂCHESCU

                          Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. prof. univ. dr. Mircea BRAGA

                          Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia   

REFERENŢI:      3. prof. univ. dr. Gheorghe MANOLACHE

                         Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu                               

                         4. prof. univ. dr. Ionel BUŞE

                         Universitatea din Craiova

                         5. prof. univ. dr. Diana Manuela CÂMPAN

                         Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

19.12.2018 RO ENG ANUNŢ

MOLDOVAN FLORIN  - CV

TAINA ÎNTRUPĂRII DOMNULUI ÎN TEOLOGIA ALEXANDRINĂ A PRIMELOR VEACURI CREŞTINE

componenţa comisiei de evaluare şi susţinere a tezei de doctorat:

PREŞEDINTE: 1. Prof. univ. dr.  Mihai HIMCINSCHI

                       Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia  

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC: 2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU

                        Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia                

REFERENŢI:    3. Prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU

                       Universitatea din Bucureşti

                       4. Conf. univ. dr. Ion CROITORU

                       Universitatea "Valahia"din Târgovişte

                       5. Conf. univ. dr. Marius TELEA

                       Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

27.11.2018
ROM
ENG
ANUNŢ

 

 

Arhivă teze susţinute în perioada 2009 - 2018TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2014-2015

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2011-2012

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2010-2011

 


 

TEZE SUSŢINUTE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2009-2010