Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 


REZULTATE FINALE ADMITERE

 

ADMITERE 2019

DOMENIUL  CONTABILITATE

 

Nr.crt.

NUME ŞI PRENUME

MEDIA

OBSERVATII

1.                   

AVRAM TEODORA-MARIA

9,65

F

2.                   

BUMBESCU SORINA-SIMONA

10

F

3.                   

CRISTEA ANDREI-MIHAI

9,45

F

4.                   

IOANA DORIN

9,55

F

5.                   

LUDUŞAN (COROVEI) EMILIA-ANUŢA

9,85

F

6.                   

MĂRGINEAN RADU

10

F

7.                   

MIHĂLŢAN DELIA CORINA

10

F

8.                   

POPA ELEONORA-MARIA

9,70

F

9.                   

TĂBÎRCĂ ALINA IULIANA

9,85

T

10.               

VÂRTEIU DANIEL- PETRU

9,70

F

11.               

VITAN DANIELA

10

F


Preşedinte,

Lect. univ. dr. Dan Ioan Topor

 

 

ANUNŢ

Susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică va avea loc în Sala Ştefan Apor începând cu ora 10.


METODOLOGIE

PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA PROGRAMELE POSTDOCTORALE DE CERCETARE AVANSATĂ ÎN CADRUL

UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA

 

 

Anexa 1 Cifra de şcolarizare;

Anexa 2 Calendarul admiterii**

Anexa 3 Fisa de inscriere

Anexa 4 CV

Anexa 5 Propunere proiect de cercetare

Anexa 6 Criterii

Anexa 7 Taxe;

Anexa 8 Protectia datelor*

 

* formularul se va completa la inscriere

** taxa de inscriere se va achita la Casieria UAB intre orele 9-15

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va se