Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Evenimente
Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Contabilitate

Arhivă admitere

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2021

- DOMENIUL CONTABILITATE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 31.03.2021 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare,

Anexa 2 Lista temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru domeniul contabilitate;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru examenul de competenta lingvistica,

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul CONTABILITATE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7  Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Structura proiect şi criterii. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf

Anexa 10 Procedură pentru interviul de specialitate

Anexa 11 Contract de studii

Director,

prof. univ. dr. Sorinel Căpuşneanu

 


 


 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Septembrie 2020
-DOMENIUL CONTABILITATE-

 


Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia din data de 30.03.2020 şi este însoţită de următoarele anexe:

 

Anexa 1 Cifra de Scolarizare
Anexa 2 Lista temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru domeniul contabilitate;
Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru examenul de competenta lingvistic
Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
Anexa 5 Fisa de înscriere;
Anexa 6 CV-Europass;
Anexa 7 Taxe;
Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;
Anexa 9 Structura proiectului de cercetare doctorală. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf
Anexa 10 Procedură pentru examenul de specialitate;

Anexa 11 Contract de studii

 

 

pentru a putea accesa link-ul pentru înscriere va rugam apasati aici

pentru a fi consiliati va rugam sa ne sunaţi la nr. de tel. 0258806272/ int. 253


                                                                                                                                                                        DIRECTOR,
                                                                                                                                                    lect. univ. dr. Dan Ioan TOPOR

 

 

 


 

Arhivă admitere 2019

 


 

Arhivă admitere 2018