Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Teologie

Arhivă admitere

 


METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2021

- DOMENIUL TEOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 31.03.2021 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare,

Anexa 2a si Anexa 2b Tematica şi bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul Teologie;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru examenul de competenta lingvistica,

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul TEOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7  Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Structura proiect şi criterii. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf.

Anexa 10 Contract de studii

 

 

pentru a putea accesa link-ul pentru înscriere va rugam apasati aici

pentru a fi consiliati va rugam sa ne sunaţi la nr. de tel. 0258806272/ int. 253

 

Director,

Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAn

 

 


 

Arhivă admitere 2020

 


 

Arhivă admitere 2019

 


 

Arhivă admitere 2018