Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Arhiva admitere 2019 Şcoala Doctorală de Contabilitate

[ Înapoi ]

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Septembrie 2019
-DOMENIUL CONTABILITATE-     Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia din data de 27.03.2019 şi este însoţită de următoarele anexe:

 

Anexa 1 Cifra de Scolarizare
Anexa 2 Lista temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru domeniul contabilitate;
Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limba străină şi confirmarea recunoaşterii internaţionale a certificatelor de competenţă lingvistică va fi făcută de către catedrele de specialitate;
Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
Anexa 5 Fisa de înscriere;
Anexa 6 CV-Europass;
Anexa 7 Taxe;
Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;
Anexa 9 Structura proiectului de cercetare doctorală;
Anexa 10 Procedură pentru examenul de specialitate;
Anexa 11 Scrisoare de recomandare;
Anexa 12 Contractul de studii - se va semna la înmatriculare.

 

 

 

DIRECTOR,
lect. univ. dr. Dan Ioan TOPOR