Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Arhiva admitere 2019 Şcoală Doctorală de Filologie

[ Înapoi ]

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

 

SEPTEMBRIE 2019

- DOMENIUL FILOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în data de 27.03.2019 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare;

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul FILOLOGIE;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbile moderne;

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul FILOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7 Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

prof. univ. dr. Felix Narcis NICOLAU