Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Evenimente
Susţineri publice teze de abilitare

 

Nume Prenume


Anunt

Data sustinerii

Observatii

CS.II dr. CIUTĂ ELENA-BEATRICE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de ISTORIE ŞI FILOLOGIE va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de doamna CS. II dr. Elena-Beatrice CIUTĂ, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: ISTORIE

 

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE

1. CS. I dr. Magda LAZAROVICI - Academia Română, Institutul de Arheologie Iaşi, conducător de doctorat în domeniul Istorie http://www.arheo.ro/arheologie_preistorica/

2. CS. I dr. Florin GOGÎLTAN - Academia Română, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca, conducător de doctorat în domeniul Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara, https://doctorat.uvt.ro/wp-content/uploads/2018/02/Conducatori-de-doctorat-UVT-01.08.2020.pdf

3. Conf. univ. dr. Zsolt MOLNAR - Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, conducător de doctorat în domeniul Istorie https://doctorat.ubbcluj.ro/documente/alte_fisiere/Conducatori_Doctorat_Dupa_Domenii.pdf

4. Prof.univ. dr. Marian ŢIPLIC - Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Istorie https://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/   -membru supleant

5. Prof. univ. dr. Mihai GLIGOR - Facultatea de Istorie şi Filologie, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conducător de doctorat în domeniul Istorie,  http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=20&l=ro   - membru supleant. 

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1611815439216?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d


Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică a tezei de abilitare pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 01.02.2021, ora 8 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al candidatului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.

01.02.2021

ora 10

sala CSUD

1. CV

2. Listă de lucrări

3. Fişa de verificare

4.Rezumatul tezei de abilitare:

RO

ENG

5. Procesul verbal al şedinţei

 


 

conf. univ. dr.     Ion CROITORU

 

 

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Ion CROITORU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE

1.Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI -Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conducător de doctorat în domeniul Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro,

2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU - Facultatea de Teologie, Universitatea din Oradea, conducător de doctorat în domeniul Teologie https://doctorat.uoradea.ro/ro/conducatori-doctorat2-7/conducator-teologie,

3. Prof. univ. dr. Răzvan Nicolae STAN - Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova, conducător de doctorat în domeniul Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro,

4. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/, membru supleant

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1604582100796?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d


Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 12.11.2020, ora 8 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al candidatului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.

 

12.11.2020,

ora 11,

Sala CSUD

1. CV

2. Listă de lucrări

3.Fişa de verificare

4. Rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al sedintei


conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1.Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

2.Prof. univ. dr. Paul BRUSANOWSKI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

3.Prof. univ. dr. Florin DOBREI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, conducător de doctorat în domeniul Teologie,http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/https://www.uav.ro/academic/%C5%9Fcoal%C4%83 doctoral%C4%83-interdisciplinar%C4%83-uav-arad,

4.Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "1 Decembrie 1918" dinAlba Iulia, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro - membru supleant

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1592394838664?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d

02.07.2020,

ora 10,

Sala CSUD

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al sedintei


 


 

Susţineri publice teze de abilitare 2019