Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Evenimente

 

 

Nume Prenume

Anunt

Data sustinerii

Observatii


 

conf. univ. dr.     Ion CROITORU

 

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Ion CROITORU, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE - PROPUNERE

1.Prof. univ. dr. Mihai HIMCINSCHI -Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, conducător de doctorat în domeniul Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro,

2. Prof. univ. dr. Nicu DUMITRAŞCU - Facultatea de Teologie, Universitatea din Oradea, conducător de doctorat în domeniul Teologie https://doctorat.uoradea.ro/ro/conducatori-doctorat2-7/conducator-teologie,

3. Prof. univ. dr. Răzvan Nicolae STAN - Facultatea de Teologie, Universitatea din Craiova, conducător de doctorat în domeniul Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro,

4. Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/, membru supleant 

1. CV

2. Listă de lucrări

3.Fişa de verificare

4. Rezumatul tezei de abilitare RO / ENG


conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE

UNIVERSITATEA „ 1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Vă aducem la cunoştinţă că în cadrul Facultăţii de TEOLOGIE ORTODOXĂ va avea loc susţinerea publică a tezei de abilitare elaborată de domnul conf. univ. dr. Ovidiu-Florin PANAITE, în vederea acordării titlului ştiinţific de CONDUCĂTOR DE DOCTORAT, domeniul: TEOLOGIE

COMPONENŢA COMISIEI DE ABILITARE

1.Prof. univ. dr. Nicolae CHIFĂR - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

2.Prof. univ. dr. Paul BRUSANOWSKI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, conducător de doctorat în domeniul Teologie, http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori,

3.Prof. univ. dr. Florin DOBREI - Facultatea de Teologie, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, conducător de doctorat în domeniul Teologie,http://doctorate.ulbsibiu.ro/ro/domenii-si-conducatori/https://www.uav.ro/academic/%C5%9Fcoal%C4%83 doctoral%C4%83-interdisciplinar%C4%83-uav-arad,

4.Prof. univ. dr. Emil Ioan JURCAN - Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "1 Decembrie 1918" dinAlba Iulia, conducător de doctorat al Şcolii Doctorale de Teologie http://doctorate.uab.ro/index.php?pagina=pg&id=25&l=ro - membru supleant

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a197c4efb86734904a3a4ac076d3dc281%40thread.tacv2/1592394838664?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d

02.07.2020,

ora 10,

Sala CSUD

1. CV

2. lista de lucrări

3. fişa de verificare

4. rezumatul tezei de abilitare RO / ENG

5. procesul verbal al sedintei


 


 

Susţineri publice teze de abilitare 2019