Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

 

 

Postul /poziţia

Facultatea

Departamentul

 

Candidat

Aviz juridic

Data, ora şi locul concursului

DIRECTOR CSUD

IOSUD-UAB


MIHAI GLIGOR

 


 

AVIZAT

24.09.2020

Ora 10,00

Sala Consiliului de Administraţie

 Palat Apor

platforma Micrposoft Teams

 

 

 

 

 

ANUNŢ


UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


          În temeiul art. 11, alin. (6) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin H.G. nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea concursului public pentru ocuparea funcţiei de Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat, pentru mandatul 2020 - 2024.

 

          Concursul se va desfăşura în data de 24 septembrie 2020. La concursul pentru ocuparea postului de director CSUD se pot înscrie numai persoane care au dreptul de a conduce doctorate şi care îndeplinesc standardele minimale şi obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare, aprobate prin ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, potrivit art. 219, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 1/2011, aflate în vigoare la data publicării prezentului anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

          Candidaturile se depun în perioada 20.07-21.09.2020, la Secretariatul General al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, din str. Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, jud. Alba.

 

          Metodologia şi anexele sunt publicate aici:

METODOLOGIE CONCURS

Anexa 1 Cerere inscriere

Anexa 2 Declaratie incompatibilitate

Informare date personale

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Secretariatul CSUD, e-mail: doctorat@uab.ro; tel. 0258/806272.

 

CALENDARUL

CONCURSULUI PUBLIC PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE DIRECTOR CSUD ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII „1 DECEMBRIE " DIN ALBA IULIA


Data limită a publicării anunţului privind organizarea concursului: 17.07.2020

Perioada de înscriere: 20.07-21.09.2020

Stabilirea şi emiterea deciziei pentru Comisia de concurs: 07-10.09.2020

Acordarea avizului juridic: 22.09.2020

Desfăşurarea concursului: 24.09.2020, ora 10.00; Sala: Consiliu Administraţie, str. Gabriel Bethlen nr. 5 (Palat Apor), Alba Iulia

Afişarea rezultatelor: 24.09.2020

Depunerea contestaţiilor: 25.09.2020

Rezolvarea contestaţiilor: 27-28.09.2020

Validarea de către Senat a concursului pentru funcţia de Director CSUD: 29.09.2020

Numirea Directorului CSUD se face prin decizie a Rectorului, în urma validării concursului de către Senat.

Aprobat în Consiliul de Administraţie din 13.07.2020