Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Şcoala Doctorală

 

     Şcoala Doctorală reprezintă o structură instituţională academică, investită cu responsabilitate în organizarea administrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire academică.

 

     Şcoala Doctorală îşi propune ca misiune promovarea şi realizarea excelenţei în cercetarea fundamentală şi aplicativă, vizează sporirea calităţii pregătirii universitare, precum şi încheierea unor parteneriate în activităţi de cercetare interdisciplinară, la nivel naţional şi internaţional.

 

     În condiţiile în care un doctorat impune rigoarea, adesea ascetică, a muncii de cercetare, iar doctoratul este el însuşi o iniţiere riguroasă, care nu se potriveşte oricui şi căreia nu toţi îi rezistă, membrii Şcolii Doctorale, profesori şi studenţi doctoranzi, înţeleg că doctoratul reprezintă forma insituţională supremă de consacrare profesională. În consecinţă, singurele criterii de evaluare, vor fi valoarea ştiinţifică a demersului, originalitatea tezei, precum şi seriozitatea, probitatea ştiinţifică şi etică a doctorandului.