Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 

DOMENIUL TEOLOGIE

FIŞE DE DISCIPLINE

1. Etică şi integritate academică. Metodologia cercetării ştiinţifice în teologie.

2. Teme religioase în abordare comparativă

3. Mărturia Bisericii Ortodoxe în contextul societăţii actuale

4. Cercetarea omiletică şi catehetică între secolele XIX-XXI

5. Credinţă şi raţiune - Credinţă şi confesiune