Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Filologie

Arhivă admitere


METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2021

DOMENIUL FILOLOGIE

 


     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 31.03.2021 şi este însoţită de următoarele anexe:

Anexa 1 Cifra de şcolarizare

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul Filologie,

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru examenul de competenta lingvistica,

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul FILOLOGIE,

Anexa 5 Fişa de înscriere,

Anexa 6 CV-Europass,

Anexa 7 Taxe,

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România,

Anexa 9a Structura proiectului de cercetare. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf

Anexa 9b Writing a research proposal. Proiectul de cercetare se va depune online in format pdf

Anexa 10a Criterii evaluare proiecte admitere doctorat 

Anexa 10b Marking scheme for admission to the doctoral school

Anexa 11 Contractul de studii

 

 

pentru a putea accesa link-ul pentru înscriere va rugam apasati aici

pentru a fi consiliati va rugam sa ne sunaţi la nr. de tel. 0258806272/ int. 253

 


Director,

lect. univ. dr. Paul Nanu

 

 


 

Arhivă admitere 2020

 


 

Arhivă admitere 2019

 


 

Arhivă admitere 2018