Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Regulamente


 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL CONTABILITATE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL FILOLOGIE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL ISTORIE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL TEOLOGIE

 

REGULAMENTUL  IOSUD-UAB

 

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea pocesului de obţinere a atestatului de abilitare


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare


METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD-UAB


METODOLOGIA privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate


METODOLOGIE privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului de director CSUD

 

METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD


PROCEDURĂ privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducătorii de doctorat  


PROCEDURĂ privind generarea raportului de similitudine din cadrul IOSUD-UAB

 

PROCEDURĂ privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor anuale ale doctoranzilor


PROCEDURĂ privind înscrierea în vederea susţinerii tezei de doctorat

PROCEDURĂ  privind privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET