Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Regulamente

 

REGULAMENTUL  IOSUD-UAB

 


RAPORTUL DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI CSUD  (septembrie 2016-decembrie 2017) - aprobat în Senatul din 29.03.2018

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL CONTABILITATE

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL FILOLOGIE

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL ISTORIE

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL TEOLOGIE

 

METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare

 

METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD-UAB

METODOLOGIA privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate