Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Regulamente


 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL CONTABILITATE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL FILOLOGIE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL ISTORIE


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT - DOMENIUL TEOLOGIE

 


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFǍŞURARE A STUDIILOR POSTDOCTORALE - REGULAMENT

 

REGULAMENTUL  IOSUD-UAB

 


METODOLOGIE privind organizarea şi desfăşurarea procesului de obţinere a atestatului de abilitare / CERERE


METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD-UAB


METODOLOGIA privind recunoaşterea automată, în Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, a calităţii de conducător de doctorat obţinută în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate - CERERE

 

METODOLOGIA privind recunoaşterea în universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, a diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într-un domeniu profesional, obţinute în străinătate - CERERE


METODOLOGIE privind desfăşurarea concursului public pentru ocuparea postului de director CSUD

 

METODOLOGIE privind autoevaluarea IOSUD


METODOLOGIE PRIVIND FINANŢAREA ŞI DECONTAREA CHELTUIELILOR DE CERCETARE ALE DOCTORANZILOR  - CERERE


PROCEDURĂ privind alocarea locurilor subvenţionate/locurilor subvenţionate cu bursă în cadrul Şcolilor Doctorale şi pe conducătorii de doctorat  


PROCEDURĂ privind generarea raportului de similitudine din cadrul IOSUD-UAB

 

PROCEDURĂ privind depunerea, susţinerea şi evaluarea rapoartelor de progres ştiinţific ale doctoranzilor şi a tezei de doctorat în faţa comisiei de îndrumare


PROCEDURĂ privind înscrierea în vederea susţinerii publice a tezei de doctorat

PROCEDURĂ  privind privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat din Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, prin intermediul platformei INTRANET

PROCEDURĂ privind susţinerea publică a tezei de doctorat


PROCEDURĂ privind susţinerea on-line a tezelor de abilitare