Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Director CSUD
Prof. univ. dr. habil. Gligor Mihai

Director Şcoala Doctorală de Contabilitate
Prof. univ. dr. Burja Vasile

Director Şcoala Doctorală de Filologie
Prof. univ. dr. Braga Mircea

Director Şcoala Doctorală de Istorie
Conf. univ. dr. habil. Moga Valer

Director Şcoala Doctorală de Teologie
Prof. univ. dr. Remete Gheorghe

Reprezentantul ales din partea conducătorilor de doctorat
Conf. univ. dr. Vanca Dumitru

Reprezentantul ales din partea doctoranzilor
Drd. Popa Maria Eleonora