Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Director CSUD
Prof. univ. dr. habil. Gligor Mihai

Decan Facultatea de Ştiinţe Economice
Conf. univ. dr. Topor Ioan Dan

Reprezentant Şcoala Doctorală de Filologie
Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora

Director Şcoala Doctorală de Istorie
Cercetator ştiinţific I habil. Rotar Marius

Director Şcoala Doctorală de Teologie
Prof. univ. dr. Jurcan Emil

Reprezentant ales din partea conducătorilor de doctorat
Prof. univ. dr. Vanca Dumitru

Reprezentantul ales din partea doctoranzilor
Drd. Purdea Claudiu