Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat

Director CSUD
Prof. univ. dr. habil. Gligor Mihai

Director Şcoala Doctorală de Contabilitate
Lect. univ. dr. Topor Ioan Dan

Director Şcoala Doctorală de Filologie
Prof. univ. dr. Nicolau Felix Narcis

Director Şcoala Doctorală de Istorie
Conf. univ. dr. habil. Moga Valer

Director Şcoala Doctorală de Teologie
Prof. univ. dr. Remete Gheorghe

Reprezentantul ales din partea conducătorilor de doctorat
Prof. univ. dr. Vanca Dumitru

Doctorand
Drd. Purdea Claudiu