Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

 

 

 

NUMELE ŞI PRENUMELE
PROFESOR COORDONATOR
TITLUL TEZEI
DATA SUSŢINERII

Vladislav-Mihuţ (Hassoun) Anca

 

Prof. dr. Constantin Cubleşan

TITUS POPOVICI - STUDIU MONOGRAFIC

17.03.2016

Cosor (Botar) Ioana Cecilia

 

Prof. dr. Ion Buzaşi

 

SRATEGII DE TRADUCERE ŞI ADAPTARE CU APLICAŢIE LA BASMELE LUI CHARLES PERRAULT

 

26.09.2016

Neagoe (Mircea) Cosmina-Maria

 

Prof. dr. Constantin Cubleşan

 

ION HOREA – STUDIU MONOGRAFIC

 

29.09.2016

Morar (Popa) Mirela Alina

 

prof.univ.dr. Mircea Popa

 

POLEMICILE LUI E LOVINESCU

 

24.11.2016

Vîrtan (Pleşa) Mariana Simona

 

prof.univ.dr. C  Cubleşan

 

OCTAVIAN PALER – MONOGRAFIE. CĂLĂTORIE ÎN LABIRINTUL UNEI SINGURĂTĂŢI ASUMATE

 

24.03.2017

Oarga (Pintea) Simona

 

Prof. dr. Ion Buzaşi

 

TIMOTEI CIPARIU - SCRIITORUL

 

31.03.2017

Floria (Danciu) Liliana

 

prof. univ. dr. Mircea Braga

 

IMAGINE TRIUNGHIULUI EROTIC ÎN LITERATURA UNIVERSALĂ

 

25.07.2017

MĂRGINEAN (NEAGOIE) AURELIA-MARIANA

 

prof. univ. dr. Ion Buzaşi

 

ETAPE ÎN DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII BLĂJENE

 

29.09.2017

BÂLDEA ELENA

 

prof. univ. dr. Maria Ana Tupan

 

ETAPE ARMĂNEŞTI SAU DESPRE NICOLAE CONSTANTIN BATZARIA. PE URMELE LUI „MOŞ NAE” ÎNTR-UN PERIPLU DE EXCEPŢIE PE TĂRÂM VALAH

 

11.12.2017

BARNA CRISTINA RALUCA

 

prof.univ.dr. Maria Ana Tupan

 

FAIRY TALES – ITERDISCIPLINARY RESEARCH AND INTEGRATED TEACHING

BASMELE – CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ ŞI MODELE INTEGRATE ÎN EDUCAŢIE

 

09.07.2018

DANCIU PETRU-ADRIAN

 

prof.univ.dr. Mircea Braga

 

 

MITOGENUL ZMEULUI, ÎNTRE FENOMENOLOGIE ŞI HERMENEUTICĂ. O POSIBILĂ ISTORIE

 

27.07.2018

PETRACHE ANDREEA

 

prof.univ.dr. Maria Ana Tupan

 

THE EFFECTS OF CONSUMERISM ON SOCIETYAND FICTION

EFECTE ALE CONSUMISMULUI ASUPRA SOCIETĂŢII ŞI FICŢIUNII

 

10.07.2018

IEPURE (GÂLEA) GABRIELA-ANAMARIA

 

prof. univ. dr. Diana Câmpan

 

MIRCEA NEDELCIU – ONTOLOGIA COMPLEMENTARULUI

 

25.09.2018

VĂNOAGĂ CRISTINA-MATILDA

 

prof.univ.dr. Mircea Braga

 

 

SPAŢII ÎN PROZA LUI ANDREI CODRESCU ÎNTRE REALITARE ŞI IMAGINAR

 

 

19.12.2018

ŞOICA (COROIU) ALEXANDRA CLAUDIA

 

prof.univ.dr. Mircea Braga

 

 

SIMBOLISTICA DIAVOLULUI ÎN ANALIZA TRANSDISCIPLINARĂ

 

 

19.12.2018

IANCU (MICU-OŢELEA) ARITINA RALUCA

prof.univ.dr. Mircea Braga

 

 

MAHALAUA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

 

20.09.2019

STOICA (MODORCEA) ALINA-MARIA

 

prof.univ.dr. Mircea Popa

 

CONTRIBUŢII LA O POETICĂ A GENULUI POLIŢIST – UN GEN LITERAR NEGLIJAT

 

26.09.2019

MEREU (BACIU) ANA-MARIA

 

prof.univ.dr. Maria Ana Tupan

 

 

BASMELE ŞI MUTAŢIILE POETICII IDENTITĂŢII ÎN TRECEREA DE LA MODERNISM LA POSTMODERNISM FAIRY TALES AND THE SHIFT ÎN IDENTITZ POETICS FROM MODERNISM TO POSTMODERNISM

 

10.07.2019

MITRULESCU CORINA-MARIANA

 

prof.univ.dr. Maria Ana Tupan

 

 

POLITICA ŞI POETICA GENURILOR ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX. STUDII DE CAZ ÎN ROMÂNIA ŞI REGATUL UNIT AL MARII BRITANIIŞI IRLANDEI DE NORD.

POLITICS AND POETICS OF GENDER IN THE EARLZ 20TH CENTURY. CASE STUDIES IN ROMANIA AND THE UNITED KINGDOM

 

11.07.2019

SAFTA CRISTINA-ELENA

 

prof.univ.dr.

Maria Ana Tupan

 

STARTING DIVINITING: VALERIU ANANIA (MIORIŢA , MEŞTERUL MANOLE), LUCIAN BLAGA (MEŞTERUL MANOLE) AND MARIN SORESCU (PARACLISERUL, IONA)

 

12.07.2019

DAVID CORINA MARIA

 

prof.univ.dr.

Maria Ana Tupan

 

TRAUMA, WAR, AND NEW PHZSICS EPISTEMOLOGZ. AN INTERDISCIPLINARZ APPROACH (JORGE LUIS BORGES, KURT VONNEGUT, MARTIN AMIS, ACKROYD, D. R. POPESCU, MIHAI GRĂMESCU)

 

11.09.2019

DANCIU DIANA

prof.univ.dr. Mircea Popa

 

PROZA LUI ALEXANDRU ECOVOIU

 

25.09.2019

BALEA (ANDRASCIUC) MARIA DANIELA

 

prof.univ.dr. Mircea Popa

 

MIHAI EMINESCU ŞI TARAS SEVCENKO – PERSPECTIVE COMPARATIVE

 

20.12.2019

LUPŞAN MIHAELA DIANA

 

prof.univ.dr. Maria Ana Tupan

 

MIRCEA ELIADE – ISTORIC ŞI CRITIC AL CULTURII

 

06.03.2020

ROŞCA (MUREŞAN) MARIA

 

prof.univ.dr.

Maria Ana Tupan

 

NOUL ISTORISM ŞI LITERATURA

 

30.09.2020

CHIRA (MÎRZA) NICOLETA ELENA

 

prof. univ. dr. Mircea Braga

 

MATEIU CARAGIALE ŞI DORINŢA MIMETRICĂ – ABORDARE INTERDISCIPLINARĂ

 

04.09.2020

DUMITRAŞ CAMELIA

 

prof. univ. dr.

Maria Ana Tupan

 

ÎNCHISORI ALE SECOLULUI AL XX-LEA: REPREZENTĂRI FICŢIONALE ALE SPAŢIULUI CARCERAL 

 

10.09.2020

ŞIPOŞ VIOLETA-LUMINIŢA

 

Prof. univ. dr.

Diana Câmpan

 

EMIL ISAC – STUDIU MONOGRAFIC

 

24.09.2020

POPA CARMEN-IOANA

Prof. univ. dr.

Diana Câmpan

 

DESTRUCTURAREA MITULUI ANDROGINULUI ÎN MODERNITATEA TÂRZIE EUROPEANĂ

 

25.09.2020

SABOU ŢUCULETE MARINELA VIORICA

 

prof. univ. dr. Mircea Popa

 

VIRGIL IERNUCA – STUDIU MONOGRAFIC

 

30.09.2020

SĂCĂREA ELENA TEODORA MIHAELA

 

prof. univ. dr. Mircea Popa

 

 

UN SCRIITOR GERMAN CONTEMPORAN DIN ROMÂNIA: EGINALD NORBERT SCHLATTENER

 

15.09.2020

MIHEŢ MAXIMILIANA

 

Prof. univ. dr. Diana Câmpan

 

 

ÎNSULĂ ŞI INSULARITATE. POETICA UNUI SPAŢIU PRIVILEGIAT ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ

 

23.09.2020

COROIU (CORCHEŞ) CLAUDIA-ALINA


prof. univ. dr. Ion Buzaşi

 

RITURI DE TRECERE: NAŞTERE, NUNTĂ ÎNMORMÂNTARE ÎNTR-UN SAT DE PE VALEA ARIEŞUL MIC: VIDRA

 

20.04.2021