Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

 

 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHAEOLOGY,

CULTURAL HERITAGE AND HISTORY

 

March 30th, 2021

 

 Online Conference - Call for papers

Adressed to: Phd Students all around the world

 Topics: archaeology, history, art history, cultural heritage, cultural studies

 Conference language: English

 

Platform: ZOOM

 

Important dates

 

25 March:  Abstract submission deadline

27 March: Notification by e-mail of acceptance for all submitters

28 March: Final version of the conference programme

 

Mandatory information to be send by the submitters via e-mail (mihai.gligor@uab.ro) until 25th of March:

1) name/s of the author/s; 2) academic affiliation; 3) e-mail of the presenting author; 4) title of the paper (15 words limit); 5) abstract (200-300 words); keywords (4-5).

 

The link for the Zoom meeting will be available for all the participants no later than 29th of March.

 

General guidelines about the papers presented at the conference and for the presenting authors: 15 minutes for each presentation, in PowerPoint format; questions at the end of panel sessions by Zoom chat; general conclusion session.

 

NO conference fee

 

Selected papers will be published in a collective volume printed at a publishing house recognized by the

National Council of Scientific Research from Romania

 

For other questions related to the conference topics or organisational information, please contact

Prof. Mihai Gligor (mihai.gligor@uab.ro)

 

 

On behalf of the Organizing Committee

Prof. Mihai Gligor

 

 


 

Suntem bucuroşi să vă anunţăm că Şcoala Doctorală de Teologie din Universitatea

„1 Decembrie 1918", în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia,

vă invită să participaţi şi în acest an la

 

ŞCOALA INTERNAŢIONALĂ DE VARĂ A DOCTORANZILOR TEOLOGI

(Sighişoara, 7-9 iulie 2019, sivdt@uab.ro)

Aflată la a VII-a ediţie, SIVDT 2019 vă invită să reflectaţi asupra temei generale:

 

- Comunicare şi comuniune. Biserica şi limbajul ei în societate.

 

Organizată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, şi cu sprijinul binevoitor al Mănăstirii „Sfântul Dimitrie" din Sighişoara, întâlnirea se propune ca o platformă de dialog a doctoranzilor din ţară şi din străinătate în domeniul studiilor teologice. Pentru cei care nu au cercetări precise pe tema sugerată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, am decis ca anul acesta să avem şi o sesiune de comunicări deschisă oricăror subiecte alese de dumneavoastră.

Termenul-limită pentru înscriere este 6 iunie  2019 (Înălţarea Domnului) (primul apel), concomitent cu transmiterea titlului comunicării împreună cu un abstract consistent şi câteva cuvinte cheie. După o atentă  elaborare şi redactare în conformitate cu normele agreate de Şcoala Doctorală de Teologie din Alba Iulia, lucrările prezentate, vor fi publicate într-o revistă indexată în baze de date internaţionale.

Vă rugăm să transmiteţi fişa de înscriere şi dovada plăţii pe adresa de poştă electronică - sivdt@uab.ro, până la data de 6 iunie 2019.

 

Informaţii suplimentare:


- SIVDT 2019 se va desfăşura la Mânăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie" (http://manastireasighisoara.ro/contact/);

- Organizatorii asigură gratuit cazarea şi masa;

- Cei care doresc cazare în cameră single sunt rugaţi să contacteze organizatorii pe adresa de e-mail sivdt@uab.ro, pentru mai multe detalii;

- Taxa de participare - 200 RON (destinată acoperirii costurilor pentru editarea volumului şi pentru materialele aferente conferinţei), va fi virată în contul Asociaţiei Pro Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Cod fiscal: 33887538, deschis la BCR, Sucursala Alba Iulia, IBAN: RO45RNCB0003145211750001, cu precizarea: „taxă participare SIVDT 2019". Dovada plăţii se va trimite electronic împreună cu fişa de înscriere.

 

 

Primul apel

Al doilea apel

Programul Conferintei

Comitetul de organizare

Comitetul ştiinţific

 


 

Avem bucuria de a vă anunţa că Şcoala Doctorală de Teologie, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, va organiza în perioada 15-17 mai 2018, Şcoala Internaţională de Vară a Doctoranzilor Teologi (SIVDT):

Unitate şi misiune eclezială -

100 de ani de la comuniunea spirituală a tuturor românilor.

Întreaga activitate academică se desfăşoară sub binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Am fi bucuroşi dacă ne-aţi onora cu prezenţa şi cu prezentarea unui studiu, care să se încadreze în tematica acestei manifestări ştiinţifice. Înscrierea participanţilor şi achitarea taxei de participare se va face până la data de 15 martie 2018 (primul apel), când se va preciza şi titlul studiului (abstractul, cuvintele cheie - în limba română şi engleză) ce va fi prezentat în cadrul SIVDT. Precizăm faptul că lucrările vor fi tipărite într-un volum colectiv, indexat în bază de date internaţională.

Confirmarea prezenţei se va face la responsabilii cu organizarea: Preot prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi, drd. Andrei Motora, e-mail: sivdt@uab.ro

Informaţii suplimentare:

  • SIVDT va avea loc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia;
  • Organizatorii vor asigura, gratuit, participanţilor cazarea şi masa;
  • Programul detaliat al manifestării va fi transmis la o dată ulterioară;
  • Taxa de participare: 150 lei/participant, pe care o veţi achita în contul: Asociaţiei Pro Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Cod fiscal 33887538, deschis la BCR Sucursala Alba Iulia, IBAN R045RNCB0003145211750001, cu precizarea: taxă participare SIVDT 2018, sumă ce va acoperi editarea volumului, cât şi materialele aferente conferinţei. Dovada plăţii se va trimite electronic odată cu fişa de înscriere.

Primul apel

Al doilea apel

Programul Conferintei

Comitetul de organizare

Comitetul ştiinţific

Lista participaţi

Preot prof. univ. dr. habil. Mihai Himcinschi

 

 


 

 

mai multe detalii despre Death and Children from Prehistory to the Middle Age aveti aici

 


 

 

            Avem bucuria de a vă anunţa că Şcoala Doctorală de Teologie, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în colaborare cu Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Sighişoara, va organiza în perioada 10-11 iulie 2017, Şcoala Internaţională de Vară a Doctoranzilor Teologi (SIVDT):  


Icoană şi misiune.

Relaţia dintre chip şi imagine în societatea actuală.

 

           Am fi bucuroşi dacă ne-aţi onora cu prezenţa şi cu prezentarea unui studiu, care să se încadreze în tematica acestei manifestări ştiinţifice.

           Înscrierea participanţilor şi achitarea taxei de participare se va face până la data de 1 iunie 2017, când se va preciza şi titlul studiului (abstractul, cuvintele cheie - în limba română şi engleză) ce va fi prezentat în cadrul SIVDT.

           Precizăm faptul că lucrările vor fi tipărite într-un volum colectiv, indexat în bază de date internaţională.

              Confirmarea prezenţei se va face la responsabilii cu organizarea taberei:

          Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, drd.  Andrei Motora: e-mail: sivdt@uab.ro

              Informaţii suplimentare:

              SIVDT 2017 va avea loc la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Sighişoara;

          Organizatorii vor asigura, gratuit, participanţilor cazarea şi masa;

          Programul detaliat al manifestării va fi transmis la o dată ulterioară;

          Taxa de participare: 150 lei/participant, pe care o veţi achita în contul Asociaţiei PRO UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA:

RO45RNCB0003145211750001, CIF 33887538, BCR ALBA IULIA, sumă ce va acoperi editarea volumului.

Dovada plăţii se va trimite electronic odată cu fişa de înscriere.

Întreaga activitate academică se desfăşoară sub binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Primul apel

Al doilea apel

Programul Conferintei

Comitetul de organizare

Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi,

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

 


 

 

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Facultatea de Ştiinţe Economice

Şcoala doctorală de Contabilitate

 

 

W0RKSHOP EXPLORATORIU

ASPECTE ETICE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ ECONOMICĂ

18 Februarie 2016

                                                                                                                                                  Sala Senatului UAB

 

8-9 Primirea şi înregistrarea participanţilor

9-9.30 Deschiderea oficială a Workshopului

- Prof. univ. dr. Adela Socol-prorector UAB

- Prof. univ. dr. Mihai Gligor- director CSUD

- Prof. univ. dr. Popa Maria- decan Facultatea de Ştiinţe

- Prof. univ. dr. Vasile Burja- director Şcoala doctorală de Contabilitate

 

Ora 9-30-10.30 Sectiunea 1. Comportamentul etic în cercetarea ştiinţifică economică - Prof. univ. dr.  Burja Vasile

Ora 10.30-10.45 Pauză de cafea

Ora 10.45-12.15 Secţiunea 2. Originalitate şi plagiat în cercetarea ştiinţifică economică. Aspecte legislative şi utilizarea programului antiplagiat. Prof. univ. dr. Briciu Sorin

Ora 12.15-13.15 Pauză de prânz

Ora 13.15- 14.45 Secţiunea 3. Conceperea, redactarea şi publicarea unui articol ştiinţific în domeniul ştiinţelor economice - Prof. univ. dr. Todea Nicolae

Ora 14.45- 16.15 Secţiunea 4. Aspecte epistemologice în conceperea şi redactarea tezelor de doctorat - prof. univ. dr. Dănescu Tatiana

Ora 16.15-17.00 Secţiunea 5. Discuţii, întrebări, răspunsuri - Moderator: Prof. univ. dr. Burja Vasile

 

 

 


 

 

            Avem bucuria de a vă anunţa că Şcoala Doctorală de Teologie, din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, în colaborare cu Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Sighişoara, va organiza în perioada 6-7 iulie 2016, Şcoala Internaţională de Vară a Doctoranzilor Teologi (SIVDT):  


Misiune şi educaţie religioasă.

 

           Am fi bucuroşi dacă ne-aţi onora cu prezenţa şi cu prezentarea unui studiu, care să se încadreze în tematica acestei manifestări ştiinţifice.

           Înscrierea participanţilor şi achitarea taxei de participare se va face până la data de 1 iunie 2016, când se va preciza şi titlul studiului (abstractul, cuvintele cheie - în limba română şi engleză) ce va fi prezentat în cadrul SIVDT.

           Precizăm faptul că lucrările vor fi tipărite într-un volum colectiv, indexat în bază de date internaţională.

              Confirmarea prezenţei se va face la responsabilii cu organizarea taberei:

          Prof. univ. dr. Mihai Himcinschi, pr. drd.  Nicolae Aloman: e-mail: sivdt@uab.ro

              Informaţii suplimentare:

              SIVDT 2016 va avea loc la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir din Sighişoara;

          Organizatorii vor asigura, gratuit, participanţilor cazarea şi masa;

          Programul detaliat al manifestării va fi transmis la o dată ulterioară;

          Taxa de participare: 150 lei/participant, pe care o veţi achita în contul:

RO06TREZ00220F335000XXXX, CIF 5665935, sumă ce va acoperi editarea volumului.

Dovada plăţii se va trimite electronic odată cu fişa de înscriere.

Întreaga activitate academică se desfăşoară sub binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Primul apel

Al doilea apel

Programul Conferintei

Comitetul de organizare

Pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi,

Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.