Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

 

 

Numele şi Prenumele

 

 

prof. coord

 

 Titlul tezei

 

 

DATA SUSTINERII

 

 

Vlăducu Viorel-Ion

 

 

prof. univ. dr.

Jurcan Emil

PREOŢIA ÎN DOUĂ MARI RELIGII: IUDAISM ŞI CREŞTINISM – PARADIGME SACERDOTALE PÂNĂ ÎN EPOCA CONSTANTINIANĂ

01.03.2016

 

Dîrlău Andrei Emil

 


 


 

prof. univ. dr.

Jurcan Emil

RELIGIILE CHINEI (CONFUCIANISM, DAOISM, BUDHISM MAHAZANA CHAN ŞI TIBETAN) ŞI CREŞTINISMUL. STUDIU DE CAZ ISTORIC PENTRU O ABORDARE ORTODOXĂ A TEOLOGIEI RELIGIILOR COMPARATE: MODELUL “EXCLUSIVIST-EMPATIC”

18.10.2016

Crişan Andrei-Ovidiu


prof. univ. dr.

Emil-Ioan Jurcan

FENOMENOLOGIA RELIGIOASĂ ÎN ERA GLOBALIZĂRII

30.03.2017

Porcescu Octavian-Paul

 

prof. univ. dr.

Gheorghe Remete

PRIVIRE ASUPRA RAPORTULUI ACTUAL DINTRE MISTERIOLOGIA OTOFOXĂ ŞI CEA CATOLICĂ

16.03.2017

Păun Robert-Iulian

 

prof. univ. dr.

Gheorghe Remete

ÎNTRUPAREA Mântuitorului ca probă a lui Dumnezeu, în viziunea teologică a lui Hans – Urs Balthasar 

17.03.2017

Filimon Ioan

 

prof. univ. dr.

Mihail Himcinschi

DIALOGUL INTERRELIGIOS NONOTEIST – ASPECTE MISIONARE ACTUALE

25.09.2017

Bufnea Cosmin-Dan

 

prof. univ. dr .Gheorghe Remete

IADUL ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU ÎN TEOLOGIA SFÂNTULUI SILUAN ATHONITUL

29.09.2017

Ghidarcea Marius-Costel

 

prof. univ. dr.

Mihail Himcinschi

NOILE MIŞCĂRI ŞI SECTE RELIGIOASE ÎN ZONA CETĂŢILOR DACICE

11.09.2017

Ormenişan Laurenţiu Sorin

 

prof. univ. dr.

Emil-Ioan Jurcan

PROBLEMATICA TANATOLOGICĂ ÎN FILOZOFIA RELIGIOASĂ ELENISTĂ ŞI INTERFERENŢELE EI CU TEOLOGIA FILOCALICĂ A PRIMELOR VIII SECOLE

28.11.2017

Bondre Vlad-Ioan

prof. univ. dr.

Mihai Himcinschi

MISIUNEA BISERICII ŞI TINERII DIN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ

17.09.2018

Moldovan Florin


prof. univ. dr.

Nicu Dumitrascu

TAINA ÎNTRUPĂRII DOMNULUI ÎN TEOLOGIA ALEXANDRINA DIN PRIMELE VEACURI CREŞTINE

 

 

27.11.2018

Aparascăi Ioan

prof. univ. dr.

Nicu Dumitrascu

TRADUCERILE PATRISTICE ŞI ROLUL LOR ÎN PĂSTRAREA ŞI DEZVOLTAREA SPIRITUALITĂŢII RĂSĂRITENE ÎN ŢARA MOLDOVEI

 

 

21.02.2019

Marina Fiţ Liviu Octavian


prof. univ. dr.

Nicu Dumitrascu

SFÂNTUL FRANCISC DE ASSISI ŞI SPIRITUALITATEA RĂSĂRITEANĂ. NOTE, COMENTARII ŞI ANALIZE COMPARATIVE

 

21.02.2019

Botoi Oliviu Petru


prof. univ. dr.

Ionel Irineu POP

RAPORTUL DINTRE MORALA BIBLICĂ ŞI MORALĂ CORANICĂ. Istorie, convergenţe aglutinări

18.06.2019

Mocean (Pleşa) Oana-Raluca


prof. univ. dr.

Gheorghe Remete

ACTUALITATEA APOCATASTAZEI

12.09.2019

Wunsch Wolfgang


prof. univ. dr.

Emil-Ioan Jurcan

HANS KUNG ÎN TEOLOGIA RELIGIILOR. DE LA EXPRESIA DOGMATICĂ REVELATĂ LA SINCRETISMUL INTERRELIGIOS

11.09.2019

Aloman Nicolae Ioan


prof. univ. dr.

Pop Irineu

ETHOSUL EUHARISISTIC ŞI EVLAVIA CREŞTINULUI ÎN SOCIETATEA SECULARIZATĂ

12.03.2020

Resceanu Cătălin Marius


prof. univ. dr.

Mihail Himcinschi

COMUNICARE ŞI MISIUNE. LIMBAJUL BISERICII ÎN EPOCA POSTMODERNĂ

23.03.2020

Teompa Alexandru-Mihai


prof. univ. dr.

Mihai Himcinschi

APOLOGETICA MISIONARĂ ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNEASCĂ A SECOLULUI XX

24.03.2020

Lazăr Cosmin


prof. univ. dr.

Daniel Munteanu

HOMO FABRICATUS? STATUTUL EMBRIONULUI UMAN DIN PERSPECTIVA ORTODOXĂ, ÎN CONTEXTUL BIOTEHNOLOGIILOR CONTEMPORANE

25.09.2020

Camară Danielprof. univ. dr.

Adam Domin

CREAŢIA MUZICALĂ RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ PENTRU COPII DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA

17.12.2020