Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 

DOMENIUL ISTORIE

FIŞE DE DISCIPLINE

1. Metodologia cercetării ştiinţifice în domeniul Istorie. Etică şi integritate academică.

2. Societate şi spirit public în Europa Central-Estică.

3. Antropologie Istorică.

4. Cercetarea vechilor civilizaţii. Caracteristici ale culturii materiale şi spirituale.

5. Archaeology of Food