Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2020

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2019

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE AL IOSUD-UAB ÎN VEDEREA ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CONFORM OMEN 3200/21.02.2019

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2018


RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI CSUD  (septembrie 2016-decembrie 2017) - aprobat în Senatul din 29.03.2018


RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA- ANUL 2016