Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Evenimente

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2020

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2019

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE AL IOSUD-UAB ÎN VEDEREA ACREDITĂRII PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT CONFORM OMEN 3200/21.02.2019

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA -ANUL 2018


RAPORT DE ACTIVITATE AL DIRECTORULUI CSUD  (septembrie 2016-decembrie 2017) - aprobat în Senatul din 29.03.2018


RAPORT DE AUTOEVALUARE A ACTIVITĂŢII IOSUD - UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA- ANUL 2016