Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente

ANUNŢ

 

            Vă aducem la cunoştinţă că în data de 19.03.2021, ora 12, în cadrul Şcolii Doctorale de CONTABILITATE, în Sala CSUD, Palatul Apor, va avea loc susţinerea  publică online pe platforma Microsoft Teams, a tezei de doctorat intitulată:

 

 

 

DETECTAREA  DENATURĂRILOR PERFORMANŢEI FINANCIARE ŞI ASIGURAREA STAKEHOLDERILOR ASUPRA CALITĂŢII CÂŞTIGURILOR

 REZUMAT RO şi ENG


elaborată de: doamna Mihaela-Maria MIHALCEA (CV) în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR,

domeniul: CONTABILITATE


COMISIA DE DOCTORAT

 

PREŞEDINTE

1. Conf. Univ. Dr. Dan Ioan TOPOR (CV)

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC

2. Prof. univ. dr. Vasile BURJA (CV)

Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 REFERENŢI

3. Prof. univ. dr. Nicolae TODEA (CV)
Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

4.Prof. univ. dr. Marian SIMINICĂ (CV)

Universitatea din Craiova

 

5. Conf. univ. dr. Adrian GROŞANU (CV)

Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

 

 

 

pentru a putea participa la sustinerea publica online a tezei va rugam accesati link-ul:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afb721430d69043cd99e82626ae346d6d%40thread.tacv2/1614344889149?context=%7b%22Tid%22%3a%22071cfe14-2e5e-4fbf-8291-9ce3fe389b36%22%2c%22Oid%22%3a%22bbdb4217-9704-4984-a20d-8831f20d8138%22%7d


Pentru a putea să vă logaţi la susţinerea publică pe pe platforma Microsoft Teams, dacă nu aveţi cont de e-mail cu extensia uab, vă rugăm ca până cel târziu în data de 19.03.2021, ora 8 să trimiteţi e-mail pe adresa doctorat@uab.ro cu urmatoarele date: Numele şi Prenumele dumneavoastra si al doctorandului unde doriti sa participati la sustinerea publica şi adresa de e-mail pe care doriti sa primiţi invitaţie de participare.