Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Contabilitate

[ Înapoi ]

 

Sesiune Admitere

 

-inscrieri: 17-21 septembrie 2018;

-examen competenta lingvistica/examen Teologie Dogmatica (SDT): 24 septembrie 2018;

-examenul oral la disciplina de specialitate şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică: 25 septembrie 2018

-afisarea rezultatelor: 25 septembrie 2018

-confirmarea locului: 25-26 septembrie 2018

 

Număr locuri rămase după prima sesiune de admitere:

                    - 5 locuri cu taxă.


 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Septembrie 2018
-DOMENIUL CONTABILITATE-     Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia din data de 29.03.2018 şi este însoţită de următoarele anexe:

 

Anexa 1 Cifra de Scolarizare
Anexa 2 Lista temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru domeniul contabilitate;
Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limba străină şi confirmarea recunoaşterii internaţionale a certificatelor de competenţă lingvistică va fi făcută de către catedrele de specialitate;
Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
Anexa 5 Fisa de înscriere;
Anexa 6 CV-Europass;
Anexa 7 Taxe;
Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;
Anexa 9 Structura proiectului de cercetare doctorală;
Anexa 10 Procedură pentru examenul de specialitate;
Anexa 11 Scrisoare de recomandare;
Anexa 12 Contractul de studii - se va semna la înmatriculare.

 

 

 

DIRECTOR,
prof. univ. dr. Vasile Burja