Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Contabilitate

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

Septembrie 2017
-DOMENIUL CONTABILITATE-     Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului Universităţii „ 1 Decembrie 1918" Alba Iulia din data de 29.03.2017 şi este însoţită de următoarele anexe:
Anexa 1 Cifra de Scolarizare
Anexa 2 Lista temelor de cercetare propuse de conducătorii de doctorat pentru domeniul contabilitate;
Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limba străină şi confirmarea recunoaşterii internaţionale a certificatelor de competenţă lingvistică va fi făcută de către catedrele de specialitate;
Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat;
Anexa 5 Fisa de înscriere;
Anexa 6 CV-Europass;
Anexa 7 Taxe;
Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;
Anexa 9 Structura proiectului de cercetare doctorală;
Anexa 10 Propunere de procedură pentru examenul de specialitate;
Anexa 11 Scrisoare de recomandare;
Anexa 12 Contractul de studii - se va semna la înmatriculare.

 

 

 

DIRECTOR,
prof. univ. dr. Vasile Burja