Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Metodologie admitere Şcoala Doctorală de Istorie

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2018

DOMENIUL ISTORIE

 


     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 29.03.2018 şi este însoţită de următoarele anexe:

Anexa 1 Cifra de şcolarizare,

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul Istorie,

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbile moderne,

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul ISTORIE,

Anexa 5 Fişa de înscriere,

Anexa 6 CV-Europass,

Anexa 7 Taxe,

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România,

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

Conf. univ. dr. Valer Moga