Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Filologie

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2018

- DOMENIUL FILOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în data de 29.03.2018 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare;

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul FILOLOGIE;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbile moderne;

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul FILOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7 Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

prof. univ. dr. Mircea BRAGA