Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Metodologie admitere Şcoală Doctorală de Filologie

[ Înapoi ]

Sesiune Admitere

 

-inscrieri: 17-21 septembrie 2018;

-examen competenta lingvistica/examen Teologie Dogmatica (SDT): 24 septembrie 2018;

-examenul oral la disciplina de specialitate şi susţinerea proiectului de cercetare ştiinţifică: 25 septembrie 2018

-afisarea rezultatelor: 25 septembrie 2018

-confirmarea locului: 25-26 septembrie 2018

 

Număr locuri rămase după prima sesiune de admitere:

- 1 loc cu subventie pentru Diaspora;

- 3 locuri cu taxa.

 

 

 

METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2018

- DOMENIUL FILOLOGIE -

 

 

     Prezenta Metodologie a fost aprobată în data de 29.03.2018 şi este însoţită de următoarele anexe:


Anexa 1 Cifra de şcolarizare;

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul FILOLOGIE;

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbile moderne;

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul FILOLOGIE;

Anexa 5 Fişa de înscriere;

Anexa 6 CV-Europass;

Anexa 7 Taxe;

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România;

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

prof. univ. dr. Mircea BRAGA