Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - IOSUD - UAB
 
Prezentare
Şcoala Doctorală de Contabilitate
Şcoala Doctorală de Filologie
Şcoala Doctorală de Istorie
Şcoala Doctorală de Teologie
Admitere
Taxe de studiu
Documente
Formulare
Susţineri publice
Bază de date publică cu teze de doctorat
Evenimente
Arhiva admitere 2019 Şcoala Doctorală de Istorie

[ Înapoi ]

 


METODOLOGIE  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE 
LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

SEPTEMBRIE 2019

DOMENIUL ISTORIE

 


     Prezenta Metodologie a fost aprobată în Senatul din data de 27.03.2019 şi este însoţită de următoarele anexe:

Anexa 1 Cifra de şcolarizare,

Anexa 2 Bibliografia la disciplinele de specialitate pentru domeniul Istorie,

Anexa 3 Tematica şi bibliografia pentru limbile moderne,

Anexa 4 Graficul desfăşurării concursului de admitere la studii universitare de doctorat, domeniul ISTORIE,

Anexa 5 Fişa de înscriere,

Anexa 6 CV-Europass,

Anexa 7 Taxe,

Anexa 8 Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înmatricularea la alte programe de studii doctorale în Universităţi din România,

Anexa 9 Contractul de Studii Doctorale - se va semna la înmatriculare.

 

 

Director,

Conf. univ. dr. Valer MOGA